Moderne Tids Kastrering – en stats dårskap og ondskap


Sammendrag Innholdsfortegnelse | Om Penny Gelder Egenverdsloven Sexforbudsligningen | Norge og menneskerettighetene 


Smertestyrkende Medisin™ Tale Til Tabu™ FANAZISM | Bigotry Court |Skriv ut English

Penny Gelder

Moderne Tids Kastrering

En filosofisk samtale om en stats dårskap og ondskap.
 


Skuespill basert på fakta om Norge, et land hvor enhver form for sex i realiteten er forbudt av staten.
Sexforbudsloven (kjent som Sexkjøpsloven) i Norge er et brudd på 12 menneskerettigheter, Artikkel 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 ,13, 19, 25, 27 og 29.

Originaltittel: MODERN TIME CASTRATION

 

Etter at Penny Gelder publiserte sitt skuespill i 2012, publiserte Amnesty International i 2016 sitt offisielle standpunkt verdrørende menneskerettigheter for autonom sexhandel basert på fri vilje. Juli, 2019: Som en del av FNs bærekraftsmål, har organisasjonen bestemt å fokusere på lover som kriminaliserer mennesker og dermed diskriminerer. Dette inkluderer sexarbeid.
Sentrale sitater


«Enhver form for frivillig sex er en transaksjon eller handel hvis du ser nærmere etter.» 
 
«Visste du at barn og unge i Norge vokser opp i et samfunn der de lærer at samtykkende sex er forbudt?»

«Det finnes kun to måter å ha sex på: Å stjele eller å kjøpe. Begge deler er forbudt i Norge.»

«De som har valgt å selge sex som et helse- og servicetilbud vil ha seg frabedt en påtrengt offerrolle. De eneste type ofre disse må kunne sies å være er mobbeofre, fordi Overgrepsstaten mobber dem ved å publisere påstander om at yrket de har valgt er mindreverdig.»

«Jo mindre stigmatisert et yrke er, jo tryggere og mer akseptert er det.»

«Hvis et helseprodukt som epler hadde vært forbudt å kjøpe, ville en slik lov blitt kalt Eplekjøpsloven. I Norge er det forbudt både å kjøpe og stjele sex; derfor går det ikke i det hele tatt an å ha lovlig sex for noen av dette landets borgere. Dette sexforbudet gjelder i hele verden. Denne nye moralloven må derfor omdøpes til den langt mer rettvisende Sexforbudsloven og ikke den misvisende Sexkjøpsloven. Den riktige, fornuftige og logiske tittelen, Sexforbudsloven, gjelder derfor fra nå av i denne filosofien. Dette er helt nødvendig; hvis ikke er det misvisende og ikke logisk.»

«Dette filosofiske skuespillet handler først og fremst om frihet; ikke om slaveri. Dette fordi mangel på frihet fører til slaveri, og frihet bør av den grunn gis stor oppmerksomhet.»

«Det faktum at en stat forbyr samtykkende sex for sitt folk tilsvarer et mentalt folkemord.»

«Ren logikk: Hvis samtykkende sex med en sexarbeider er voldtekt, så må ethvert samtykkende samleie med enhver person være voldtekt.»

«Ren logikk: En autonom sexarbeider som ikke har noe å gjøre med menneskehandel, har ikke noe å gjøre med det. Like lite som en lærer eller doktor som heller ikke har noe å gjøre med det.»

«Ren logikk: Siden frivillig sex er forbudt i Norge per 01.01.2009, så må den yngste juridisk lovilge person i dette landet per 2019 være 9 år gammel.»

«Ren logikk: Sex i seg selv er sunt for kropp og sjel og kan forhindre mange sykdommer = Folk trenger mye sex = Hvert samfunn bør sette pris på mange sexarbeidere som ønsker å jobbe med dette.»

«En frihet i fare er like kritisk som å gjenta slaveri.»
 

Forord av forfatteren
 

Dette er en filosofisk dialog som har tvunget seg fram. Jeg skulle ikke vært nødt til å skrive den, fordi i vår såkalt opplyste tid trodde jeg at opplagt historiekunnskap om konflikter ville kunne forhindre visse typer fordomsfulle og trangsynte mennesker i å komme til makt i et samfunn basert på demokratiet. 
 

En kan kanskje si at alle mennesker er født uskyldige og uten preferanser i forhold til politikk og religion. Dessverre skjer det noe med mange etter hvert som tiden går og mange mennesker blir påvirket av trangsynthet, moralisme og et behov for å dømme andre ut fra sin egen «sannhet». Følgelig kan derfor dette skuespillet virke som hardt skyts for noen og fordrer at leseren tør forkaste konvensjoner. 

Jeg håper dette skuespillet kan være til ettertanke og bidra til samfunnshandling. 

Jeg skulle dog heller ønske at verden var kommet lengre i erfaringsrikdom og respekt slik at dette skuespillet kunne vært uskrevet. Kan hende kunst kan bidra til en større forståelse.

Vel, det hele startet med at jeg møtte noen mennesker fra nasjonen Norge. Disse befant seg i en tilstand av dypeste fortvilelse. De fortalte blant annet at frivillig sex er blitt forbudt i Norge, og at staten dermed må sies å ha kastrert hele sitt folk. Det faktum at en stat forbyr samtykkende sex for sitt folk tilsvarer et mentalt folkemord.
Det som kanskje gjorde sterkest inntrykk på meg, var møtet med en far til to barn på syv og ti år: «Hadde jeg visst at all sex skulle bli forbudt i Norge i framtiden, hadde jeg tenkt meg grundig om før jeg var med å sette barn til verden. Hva skal jeg si til mine barn? Jeg vil jo de skal kunne ha et sexliv når de blir eldre.» 
Jeg bestemte meg derfor for å finne ut mer om dette landet.

Etter en stund med undersøkelser visste jeg ikke om jeg skulle le eller gråte.
 

 

La meg få klargjøre: Mat og sex er noe enkeltmennesket ser ut til å behøve, og er opplagte premisser for å unngå konflikter og sorg. For å overleve og formere seg. Og det finnes kun to måter å ha sex på: Å stjele eller å kjøpe. Begge deler er forbudt i Norge. Sex uten samtykke kan defineres som stjeling av sex. Imidlertid er enhver form for frivillig sex en transaksjon eller handel hvis du ser nærmere etter. Dermed, siden både tyveri og kjøp av sex er forbudt, må all sex sies å være forbudt i Norge.

Den eneste fornuftige og logiske måten for at alle menneskers sexliv skal kunne være fritt, vil da på uendelig lang sikt være følgende:

a) Den som ønsker eller velger å kjøpe eller selge frivillig sex skal naturligvis få gjøre det. Det er kriminelt å hindre frivillig kjøp eller salg.

b) Den som ikke ønsker å kjøpe eller selge sex skal naturligvis få slippe det. Det er kriminelt med slaveri og skal etterforskes på vanlig måte når det foreligger konkret grunn til mistanke i spesifikke tilfeller. 

Så får en finne en mer nyansert måte å skille mellom a) og b) på i stedet for å gjøre totalt uskyldige til kriminelle.

Det vil være total frihet. Alt annet er ikke-logisk.

Dette filosofiske skuespillet handler først og fremst om frihet; ikke om slaveri. Dette fordi mangel på frihet fører til slaveri, og frihet bør av den grunn gis stor oppmerksomhet. Slaveri eller menneskehandel har allerede vært forbudt i mange land i lang tid. Også i Norge. Denne vissheten vies derfor her nesten ingen oppmerksomhet fordi det rent logisk i denne sammenhengen ikke er interessant å drøfte en motsetning til frihet. En frihet i fare er like kritisk som å gjenta slaveri. Dette bes tatt til følge først som sist og hele tiden i dette skuespillet. Moderne Tids Kastrering handler om valg og frivillighet – ikke det motsatte. Dessverre vil noen trangsynte mennesker satse på at enkelte ikke får dette med seg, og avsporer bevisst innholdet med føleri, usaklige argumenter og mangel på logikk i håp om å påvirke omgivelsene.

Hvis du tror på den fundamentale retten til å bestemme over deg selv, ditt sex-liv og utøve fri vilje; hvordan kan det da ha seg at noen tillater at disse rettighetene frarøves? Hvordan kan det ha seg at de hardt opptjente frihetene som angår individet blir til et politisk spill der friheten igjen fjernes og blir erstattet med et påtvunget parameter spekket med en samvittighetsjagende, nymoralistisk selvgodhet? Hvordan kan det ha seg at et moderne samfunn villig aksepterer dette ondskapsfulle overgrepet? Når samfunnet tvangsfôres tilstrekkelig med propaganda fra en ensidig presse vil det til slutt gi etter. En nummen og selvsentrert majoritet vil ikke se konsekvensene av sin egen likegyldighet. Steg for steg kommer friheten til å forsvinne og din innerste mest private sfære blir invadert. Av hvem, sier du? Av sammenslutningen sosialister, kristne og trangsynte feminister som ikke stopper før de har formet deg slik de selv vil ha deg. Hvis du godtar deres nedlatende invasjon, deres begjær etter å regulere deg og lovfeste ditt sex-liv, deres kamp for å forandre dine verdier gjennom å manipulere din samvittighet, er du medskyldig i en forbrytelse mot fundamental frihet.

Det er en ond og surrealistisk moderne tids kastrering.

Jeg vil takke de to menneskene fra nasjonen Norge for deres hjelp med å sanke inn faktainformasjon som bakgrunnsmateriale for dette skuespillet. Jeg må her få informere om at disse menneskene tok med seg sine familier og flyttet til utlandet. De har startet prosessen med å bli borgere i et land som ikke er forsøplet med hyklersk moralisme som fører til en moderne tids kastrering.
 

- Penny Gelder 20©12
 
 
Se Sexforbuds-ligningen
 
 
 

 

Innholdsfortegnelse
 

Forord av forfatteren 
  
Rollebesetning
 
Akt 1
 
Forord til Egenverdsloven
 
Egenverdsloven

§1 Frivillig seksuell omgang 
§2 Privatlivets fred 
§3 Tilbud om sex 
§4 Redelig oppgjør 
§5 Seksuell opphisselse 
§6 Kjønnets uskyld 
§7 Personlige valg 
§8 Helsetilbud 
§9 Forretningsdiskriminering 

Akt 2 

§10 Menneskerettighetene 
§11 Oppkonstruering av kriminelle 
§12 Lovutvikling 
§13 De som tror de er Gud 
§14 Livsfarlige holdningsendringer 
§15 Injurier 
§16 Yrkesvalg 
§17 Moralismens grep 
§18 Selvinnsikt 
§19 Valgfrihet 
§20 Politiets rolle 
§21 Statlig overformynderi
§22 Skjulte agendaer 
§23 Uforvarende skade
§24 Historieløshet 
§25 Spill på samvittighetens strenger 
§26 Helserasering 
    
§27 Straff for mennesker som utarbeider krenkende lover 
§28 Sexforbudslovens fall og advarsel mot å gjenta historien 
§29 Straff for mennesker som står bak Sexforbudsloven 
§30 Straff for diskriminering og krenkelser av ytringsfriheten i Norge 

Epilog


 

20©12 Penny Gelder

Moderne Tids Kastrering er et royaltyfritt skuespill. Kan fritt skrives ut, settes opp eller på annen måte brukes uten videre samtykke. 

Rollebesetning
 

SOLVITHENE  - 23 år, filosof (kvinne).

AQUALIA - 5000 år, «Visdommens Elv» (kvinnelig element).

GUTTEN MED STENTAVLENE - 12 år, fra byen (gutt).

FORTELLEREN - 60 år, en tydelig herrestemme (mann).

 

 

Sted:

I et åpent, frodig landskap.

 

Tid:

Sen sommer. 

Akt 1

SCENE: 

En dal, en elv representert av en person ikledd blått stoff, et tre, en stor stein ved elven. Ved enden av elven sitter en skuespiller, kledd for å representere elven.

Det er sent på ettermiddagen. Det er fortsatt varmt ute, og solen skinner. Noen fugler synger. AQUALIA, Visdommens Elv, nyter solskinnet og lager bølger i vannet.

SOLVITHENE entrer scenen og er veldig opprømt. Hun setter seg på klippen, myser mot solen som dekker øynene. Hun tenker. Veldig intenst. Noe har skjedd, og SOLVITHENE begynner å føle ubehag. Etter en stund går solen ned, og oppmerksomhet er gitt til et sted utenfor toppen av det venstre fjellet på scenen der fortelleren er til stede. Bare fortelleren sin stemme blir hørt. Fortelleren er omgitt av et blått lys når han snakker. 

 

FORTELLEREN (snakker fra bak fjellene)

Filosofen SOLVITHENE lever et sted mellom jordens kjerne og uendeligheten. Mellom disse punktene finnes en stjernehimmel og filosofiske tankerekker for å kunne nærme seg en tilstand av eksistensiell fred.

En dag fikk SOLVITHENE et klarsyn, og reiste deretter avsted for å utføre et oppdrag hun til da ennå ikke visste hva gikk ut på.

Så passerte SOLVITHENE et lite land opp mot nord der friheten nylig var blitt oppkonstruert og beskrevet som forrædersk. Naturen som omslynget dette landet var dog pureste ren. Visdommens Elv i dette landet, AQUALIA, ba SOLVITHENE samle alle inntrykk og hendelser, og trekke seg tilbake for å lage en lov som skulle kunne frigi frihetsfangene i dette landet. Dette i redsel for at mennesket skulle tørke ut visdommens elv og sprenge de mektige fjellene i løpet av den onde nedtellingens malstrøm.

Landets navn var Norge. 

SOLVITHENE tenkte med seg selv at en slik lov helst skulle vært unødvendig sett i lys av elementær historieopplysning og hva en finner ut er årsaken til kriger i verden, men AQUALIA fortalte at det siste århundrets oppblomstring av politisk sammenblanding av nymoralisme, religion, egoisme, propaganda og ondskap i dette landet måtte fremtvinge en handling i egenverdets navn. 

SOLVITHENE er ikke norsk og bor ikke i Norge. Likevel følger SOLVITHENE med, og må si i fra. 

 

AQUALIA (snakker til SOLVITHENE, som har reist seg fra klippen)

Du skal forsøke å hjelpe disse menneskene ved å opplyse dem om den faktiske situasjonen, slik at vi alle kan puste fritt og jeg igjen kan strømme rundt stenene og skape frie bølger i vannet. Du skal lage en lov som skal ha et filosofisk utspring kun basert på logikk og respekt for enkeltmennesket; og den skal hete Egenverdsloven

Filosofi overstyrer forskning og undersøkelser fordi filosofen skal tenke ubesudlet og organisk, hinsides tid og rom, mens forskeren undersøker noe som allerede muligens finnes. Og det som muligens finnes kan være basert på konvensjoner eller ladet føleri; dermed blir forskningen ofte mangelfull eller ubetydelig i forhold til visse problemstillinger. I verste fall er dette noe som noen utnytter fordi publikum og folket ofte etterstreber beslutninger tatt på feil grunnlag eller vikarierende motiv av private, egosentriske hensyn. 

Av og til er det da kun brent mark som er nyttefullt, fordi en da får et nullstilt utgangspunkt. Her er filosofien enestående. Men da må mange mennesker tåle å se sin livsløgn pulveriseres. Jeg har troen på at noen i landet Norge er så modige. 

Jeg skal veilede deg på ferden.

 

SOLVITHENE (vender seg til AQUALIA)

Hvem kan jeg så forholde meg til? Disse menneskene i det lille landet Norge benytter noe de kaller for demokrati, der alle borgerne kan stemme likevektig i ulike valgordninger. Dette kan de faktisk gjøre selv om ikke alle sammen har tilstrekkelig eller relevant visdom, erfaringsgrunnlag eller spisskompetanse om de saker som de skal stemme over. De må heller ikke bevise ved ed eller opptaksprøve at de kan tilstrekkelig nok om alle saker som det skal stemmes over. Dermed kan de onde utnytte dette systemet ved å få tankeløst flertall for sine forkvaklede meninger, ofte med utgangspunkt i nymoralisme og religion.

Si meg, hvordan kan jeg da vite hvem jeg kan stole på når en kunnskapsfattig faktisk likestilles med en vis?

 

AQUALIA

Ytterst få mennesker, om noen i det hele tatt, innehar totalt ubesudlet filosofi, visdom og vidsyn. Derfor må nødvendigvis demokratiet i kraft av sin natur medføre en rekke beslutninger basert på egoisme, kunnskapsløshet og sneversyn, noe som også går ut over de vise som gjennomskuer denne særdeles mangelfulle og farlige ordningen. Rundt neste sving følger automatisk i lovs form en nasjonal fornedrelse og stigmatisering fremfor filosofisk identifisering av enkeltindividets egenskaper og begrensninger. Den vise har ikke annet å gjøre enn å følge sin egen visdom inn i døden, men kan legge igjen litt konstruktiv kraft på en ren jordflekk til et nytt stjerneskudd inntreffer. 

Tiden er nå inne for å forsøke å bidra til ettertanke.

 

SOLVITHENE

Si meg, AQUALIA, hvordan ligger jeg an? Vil det nytte å gjøre noe? Vil disse menneskene rent filosofisk kunne begripe, erkjenne; tåle en personlig ripe? En kan muligens ikke se på en lidelse lenge uten at passiviteten får seg en flenge? 

 

AQUALIA

For å komme til bunns i et problem av konvensjonell art og ta dette med roten, så må en innta et filosofisk utgangspunkt. Å forholde seg til det mennesker kaller statistikker og undersøkelser når utgangspunktet er konvensjonelt eller besudlet på andre måter resulterer bare i ondskapsfulle sirkler der problemet opprettholdes, noe mennesker med maktbehov eller lav integritet applauderer. Egenverdsloven er en filosofi og har dermed et filosofisk utgangspunkt, og støtter seg kun til filosofisk logikk; aldri til forskning, av nevnte årsak. 

Husk, SOLVITHENE; dette er min påstand: Sosialisme er en type religion der Overgrepsstaten er Gud. En sosialist anfører overgrepsstaten. Ondskapens navn i folkemengden er Harry. Historien viser at det eneste språket de kolossalt selvgode og, etter eget syn, rettroende sosialister og andre religiøse virkelig forstår er krig og vold. Dessverre. De snakker ofte mot logikk og viser ikke respekt for enkeltmenneskers valg.

Men er disse en guddom som vet alt om alles personlige liv? Kan disse rekke opp hendene og si: Ja, det er vi som er Gud!

Nei, det kan de ikke, og dermed er disse farlige i maktposisjon. Historien gjentar seg selv hele tiden, dessverre.

Du bør gi noen eksempler til assistanse for de som har et åpent sinn. Legg deg dette på minnet for tilkommende sider av alle saker. Husk, modenhet kan variere. Men fir aldri på poenget; ta aldri hensyn til annet enn vinklingens dynamiske og filosofiske verden. Mange mennesker er søkende og tiltrekkes alltid lyset, lik nattsvermerens lengsel; ut av fengsel.

Jeg har merket meg at voksne mennesker som sier de er blitt mer og mer venstreradikale med årene, like gjerne kunne sagt at de er blitt mer og mer bitre med årene. Men nettopp dét sier de ikke høyt, verken til seg selv eller andre. De håper å fange opp nyhetssaker i media som kan bekrefte det de selv tror er et engasjement for verdensomspennende, sosiale situasjoner. Det er lett å analysere slike tilfeller. Ofte føler kanskje slike mennesker seg mislykket privat eller profesjonelt i en eller annen form. De har gjerne sitt eget domene, og da er de plutselig den såkalte kongen på haugen. Etter hvert som de merker at døden nærmer seg, tar de igjen med falskhet, da det er for smertefullt å innrømme med seg selv at de har tatt fundamentalt feil i livet og har i lang tid skadet seg selv, sine nærmeste og verden omkring. Fanatismen står for fall.

Slike mennesker som forklér sin bitterhet med demonstrasjoner og tenning av stearinlys i sitt hjemland for fred i Palestina eller Libya etter å ha sett på nyhetssendinger på fjernsyn, kan man følgelig ikke stole på. Disse har hjernevasket seg selv til å tro at de har tilført verden noe ved å mene noe basert på forkledd egosentrisme. Men dette er i seg selv ikke betydelig nok for å hjelpe de som virkelig er rammet av nød. Grunnleggende logikk, SOLVITHENE.

Denne grunnleggende logikken kommer jeg snart til å utdype.

Man må ignorere disse totalt; la de trangsynte være trangsynte, fordi de er med på å opprettholde en tabloid og drepende sosialistisk vinkling på noe som egentlig har en elementær, filosofisk løsning. Lag en ordlyd i lovs form om dette og andre aspekter som i ulike konsekvenser skaper uro og uorden, SOLVITHENE. Lovs fornedrende form, fordi det er et språk som kan likestilles med deres eget.

 

FORTELLEREN (snakker fra bak fjellene)

Og SOLVITHENE satte seg inn i systemet i Norge og startet arbeidet med den nye loven, som skulle forsøke å medvirke til å redde menneskene i Norge fra sin egen kunnskapsløshet og ondskap.   

 

(SOLVITHENE står på klippen og ser ut over den magiske naturen, og betrakter dens ikke-menneskelige ubesudlethet. Hun tar to skritt fram, og vender blikket mot stedet AQUALIA oppholder seg. Hun skifter mellom å se opp mot skyene og mot bakken nært AQUALIA)

 

Forord til Egenverdsloven

Skrevet og opplest av SOLVITHENE

 

SOLVITHENE

Egenverdsloven er filosofi i manifestert form, skrevet i refleksjon over den senere tids komplett surrealistiske utvikling for voksne, selvstendige mennesker i det norske samfunn.

At staten har kastrert absolutt hele sitt folk i nasjonen Norge ved at frivillig sex er blitt forbudt ved lov på grunn av avstemninger på det som kalles årsmøter i det sosialistreligiøse Norge, er så oppsiktsvekkende krenkende at det frampresser denne filosofiske tankerekken, som må leses i sin helhet for å se sammenhenger i paragrafene. Frihetsberøvelse av redelig sex er ekstremt opplagt å bruke som eksempel på krenkende bestemmelser, og brukes herved aktivt for eventuelt å komme til bunns i dette generelt skitne vannet.

Norge kunne med sin materialistiske nyrikdom vært et moderne og opplyst samfunn tuftet på respekt for hverandres valg og ulikheter, beskyttelse av sårbarhet og enkeltmennesker samt med minst mulig innblanding i uvedkommenheter og privatliv. I stedet er dette landet gått mange hakk tilbake i tid, og befinner seg nå nærmere en type overgrepsstyresett fra den kristelige middelalder enn kanskje noen sinne. Å sammenlikne Norge med andre religiøse land med fanatisk styresett og statlig overformynderi er naturlig og nærliggende.

Og dette skjer i et informasjonssamfunn der en ved et tastetrykk på en datamaskin kan finne ut hva overformynderi og krenkelser basert på synsing og nymoralisme, kamuflert som "verdier", kan føre til og historisk har ført til av lidelser.

En må kanskje slå fast at teknologisk framskritt ikke er det samme som intellektuelt framskritt.

Overformynderi i kraft av sine krenkende egenskaper, ikke minst i lovs form, sniker seg nærmest umerkelig inn dag for dag og forpester menneskene som er underlagt overformynderiet; dette inntil en tør konfrontere seg selv med situasjonen eller at en plutselig oppdager ved et smell at en er fanget av den. Noen beryktede statsledere var eksperter i utøvelse av psykisk krenkelse for å få det som de ville og slippe å se ting de ikke likte: En gjør lurt i å lystre sett i forhold til konsekvensene, uansett hvor krenkende det er. 

Men hva hvis en tør spørre seg selv hvorfor en får en bismak i munnen når en tenker på sin egen, underkuede rolle i et slikt samfunn? Hva hvis en virkelig tar inn over seg propagandaen i media eller hva sine nærmeste sliter med på grunn av overformynderiet; hva kan en så gjøre?

 AQUALIA

Den stupide overgriper kan ikke unnskylde sine handlinger hvis den stupide har fått en logisk, uangripelig forklaring på en sak som den stupide faktisk forstår til tross for sin stupiditet, men likevel velger den stupide å proklamere sine gamle meninger fordi det er for smertefullt å erkjenne at den stupide, og kanskje den stupides familie i årevis eller til alle tidligere tider har tatt feil.

I slike tilfeller er stupiditeten dermed gått over til ondskap, fordi den er blitt beregnende og går på akkord med den egentlige erkjennelsen, altså en falskhet.

Dette skjer ofte med sosialister og andre religiøse hvis deres ungdommelige umodenhet fortsetter i voksen alder, av hensyn til egen stolthet. Da består ondskapen, som har gått over fra stupiditet, av egoisme. Slike mennesker burde ikke få proklamere sin falskhet for andre enn seg selv; ikke sin nabo engang.

Sosialister i Norge sier ofte, «Vi har det jo så bra i dette landet! Slutt med klagingen!»

SOLVITHENE; du må finne ut hvordan det går an å være så frekk, da det eneste som kunne vært sagt rent logisk er: Jeg mener jeg selv har det så bra i dette landet. Sosialister, som ofte selv hakker på høy velstand, bruker nettopp økonomisk velstand på å måle hva bra er. De bare sier det uten å bruke pengebegreper, men kaller det i stedet for Velferdssamfunnet. Troverdig? Norge smykker seg med å kalle seg selv et såkalt fritt land. Denne tittelen er krenkende mot borgerne og ufattelig frekk å krone seg selv med, siden dette lett beviselig og rent logisk ikke stemmer. 

Dette vil jeg etter hvert utdype.

Sosialister, kristne og andre religiøse må nødvendigvis ha et kall i livet for at det skal være troverdig, og derfor må en gå ut fra at deres virke og liv skal være farget av dette. Følgelig og rent logisk kan ikke slike mennesker få arbeide i stillinger med omsorg og ansvar for læring og informasjon; det være seg lærere, psykologer, leger og andre da deres kall i livet må være viktigst, og vil ligge i bunnen for alt. Dermed kan slike mennesker umulig være profesjonelle, da kallet overstyrer alt. De må åpent si fra på forhånd om sitt kall. Hvis de ikke følger sitt kall og bruker tiden til å snik- eller heltidsinnføre sin religion er de ingen virkelig religiøse, men glad-kristne eller glad-sosialister som lurer folk med at de selv er tilsynelatende harmløse og en del av den sekulære virkeligheten. Å utsette barn og og voksne for slike tilsynelatende rettroende mennesker utgjør en stor risiko for overgrep. 

Helt logisk. 

Det står mye i Bibelen og andre skrifter om hva som skal til. 

Matt. 28:19-20 fra Bibelen er ett eksempel: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende». 

Den som tolker en hellig skrift gjør seg selv til Gud. Faren er stor for at den som tolker velger ut det som passer seg selv best, som for eksempel å unnskylde sin ene fot i den verdslige, materielle verden. Dette i motsetning til å ha begge i den hellige skrift. De kan eksempelvis påstå at en hellig skrift må tilpasses tiden mennesker til enhver tid lever i. Men tidløshet og hellighet trenger ingen tilpasning til noe som helst. Da er den i så fall menneskeskapt. Dessuten tolker også mange som har én fot i den materielle verden og én i den åndelige hellige skrifter for å kunne smitte andre med sine egne ikke-hellige meninger. 

SOLVITHENE; du bør ikke kaste bort tid, jeg gjentar: ikke kaste bort tid, på å snakke om ofre eller de som ikke ønsker å handle sex i forhold til Egenverdsloven. Det er en helt annen sak, og noe som virkelig bør tas alvorlig gjennom god etterforskning for å finne overgripere i slike tilfeller.

Det er nok av de som desperat og bevisst forsøker å utnytte konvensjonssamvittighetsovertaket de har for å forby ting de ikke liker ved bruk av vikarierende argumenter.

 

SOLVITHENE (nikker til AQUALIA, og fortsetter)

Dessverre ser jeg nå klart, kun etter svært kort tid i det lille landet Norge. Jeg ser at ofte er sosialister så selvgode, selvtilfredse og lite selvransakende at, som AQUALIA har sagt, krig og vold er det eneste språket de forstår. Akkurat som sine brødre i Kina eller i det som tidligere ble kalt Sovjetunionen. Den filosofiske tankerekken i Egenverdsloven handler om at frivilligheten og friheten er utsatt for okkupasjon vedtatt av ufaglærte lekfolk fra politiske landsmøter og Overgrepsstaten.

Å handle frivillig sex er like lite kriminelt som å si Hei! til seg selv i speilet i egenverdets navn. Hvordan er det mulig å finne noe som helst innholdsmessig og logisk kriminelt i det?

I Egenverdsloven belyses hvorfor Norge som stat i dag er en overgriper, og det beskrives også utførlig hvordan en kan straffe overgripere og forhindre nymoralistisk vranglære for oppvoksende generasjoner. 

I sammenheng med denne filosofien anbefales å lese eventyret «Keiserens nye klær», en tekst som AQUALIA har beskrevet som hederlig, tilgjengelig, litterær visdom. 

 

FORTELLEREN

Og SOLVITHENE satte seg ned på en stein under stjernehimmelen, lot seg fylle av rene, logiske tankerekker helt uten konvensjonell, nymoralistisk eller religiøs innblanding, og startet arbeidet med den nye loven som skulle berge folket i Norge fra overformynderiet.

 

 

*** Egenverdsloven ***
(Skrevet og opplest av SOLVITHENE) 

 

SOLVITHENE

§1 Frivillig seksuell omgang

Dersom du, med din integritet og råderett over deg selv, ønsker eller velger å selge eller handle frivillige seksuelle tjenester, er det et frihetsovergrep av alle andre enn deg selv og personen(e) som er direkte involvert, å nekte deg å utføre ditt valg.

§2 Privatlivets fred

Enhver utenforstående person eller gruppe som nekter å anerkjenne handel av seksuelle tjenester mellom to voksne parter alene, som begge ønsker å bedrive dette av egen fri vilje, begår i sin uvitenhet eller egosentriske, selvgode framtoning et overgrep mot privatlivets fred og, ikke minst like farlig, selgers bedriftsøkonomi - og gjør dermed verden til en vondere og farligere plass å oppholde seg i. Følgelig må en slik utenforstående person eller gruppe straffes som en overgriper.

 

§3 Tilbud om sex
 

I og med at mennesker har ulike innfallsvinkler til sex, kan det være bedre å handle tjenester fra noen som ønsker eller velger å selge dette enn å måtte stjele dette i et parforhold der den ene parten ikke har like stor interesse for sex som den andre. Det er derfor logisk og viktig at tilbudet om sex er stort nok. 

Å forby noen å gjøre opp for seg er det samme som å tvinge noen til å stjele.

§4 Redelig oppgjør

Den mest redelige form for all seksuell aktivitet er den som redelig gjøres opp for med så ren som mulig valuta. Alternativet må nødvendigvis være det noen vil kalle skitten valuta, som eksempelvis kan sies å være stjeling, eller å mase seg til, eller lokke, lure noen til sengs, eksempelvis i helgeberuset tilstand på byen, på julebord eller i situasjoner der den ene parten kanskje er forelsket, mens den andre utnytter dette for å få sex med valuta som pengebekostet alkohol eller smisking. Det brytes derfor ingen ekte lov ved å handle seksuelle tjenester fra noen som av egen drift eller beslutning selv velger eller ønsker å selge dette, hvis den som kjøper og selger har best samvittighet slik, eller ønsker det utført på en profesjonell måte. En slipper også å komplisere det hele med følelser, samt at en profesjonell må forventes å være dyktig, uten overhengende emosjonell innblanding.

Det eneste alternativet til stjeling er dermed å kjøpe. Å "få" sex er bare en konvensjonelt akseptert måte å stjele eller å kjøpe sex på. Ingen "gir" sex, derfor kan du ikke "få" det.

En logisk følge blir dermed: Dersom et menneske ikke har samvittighet til å stjele sex eller lure det til seg, bør dette mennesket heller kjøpe det redelig med den reneste valuta; pengevaluta. Hvis ikke den mest redelige formen for seksuell aktivitet kan være tillatt ved lov, er det da en nødvendig, logisk følge at ethvert samleie også nå er forbudt i staten Norge. 


AQUALIA

Hvis en ikke tør erkjenne dette, bør en i det minste respektere andre som tar konsekvensen av dette samvittighetsvalget, denne filosofiske og logiske beslutningen. Men religiøse mennesker inklusive sosialister har ikke som tradisjon å respektere andres meninger. Har man mer rett til sex i et parforhold eller ved "gratis" stjeling? Hvem har bestemt det? Gud? 

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte. 

Husk også, SOLVITHENE, at i og med at det er forbudt å ha sex for alle som er borgere i Norge, vil denne nasjonen dø ut om ca. 100 år hvis loven etterleves. Og hva er vel vits med en lov som ikke etterleves? Sosialister, rødstrømpe-feminister og kristne har dermed startet dette landets undergang. 

Det må være folk der ute som kan stoppe denne galskapen og straffe de skyldige svært, svært hardt før det er for sent, for å unngå tilsvarende krenkelser i framtiden, hvis mulig.

 

SOLVITHENE (nikker bekreftende og en smule opprørt)

Kanskje årsaken til at mange, også sosialisme-infiserte redaktører i norske aviser, magasiner og blader, og sosialist-politiaktører ikke tør trå utenfor redet og erkjenne det kristenmoralistiske rollespillet de med sine fordummende og forkvaklede utspill selv er blitt en aktør i, er best beskrevet av Norges egen forfatter Henrik Ibsen i «Villanden»: 

 «Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du lykken ifra ham med det samme».

Nasjonen Norge tør visst ikke å ta bladet fra munnen på skikkelig vis – og ta ondet ved roten, noe som kun kan skje filosofisk. Ennå. Kanskje denne filosofiske reisen kan bidra til opplysning og fred.

Hvorfor står det ikke skrevet med store bokstaver på alle magasiner og aviser i Norge hver eneste dag at sex er forbudt i Norge? Hvorfor er det fremdeles seksualopplysning for barn og ungdom i skolen, mens det samtidig er forbudt å ha sex? Det er nesten som om det virker som om at det er tillatt. Men det er det jo ikke. «Keiserens nye klær» er et meget treffende eventyr i så måte, siden det demonstrerer hvor lett det er å få folket til å tro på en løgn, bare den blir fortalt ofte nok.

Stakkars menneske i Norge; du er blitt lurt av Overgrepsstaten ved hjelp av din stemme i demokratiet. Sexforbudsloven gjelder i Norge. 

Overgrepet får dessuten dobbelt styrke for de vise og smarte, som tar en stor del av smerten på seg selv på vegne av de mange som ennå ikke ser realiteten og konsekvensene av en slik galskap. 

 

AQUALIA

Det er svært mange mennesker som ønsker eller velger å jobbe med sexsalg, både menn og kvinner. De ser på dette som et helt alminnelig yrke innen helse og service. De er sannsynligvis alt annet enn trangsynte, og ønsker å tjene penger på denne måten framfor å jobbe med noe de ikke liker eller liker mindre. Noen kan kanskje påstå at lettjente penger er en motivasjon; men dette er motivasjonen i mange ulike yrker og er uansett et personlig valg. Penger som motivasjon for arbeid er en helt naturlig tankegang innen alle yrkesvalg. Mange har smertefullt erfart hva alvorlige økonomiske problemer kan føre til. De som ikke ønsker eller velger dette selv, kan arbeide i andre inntektsbringende yrker. Poenget er at alle er ulike og må finne sin unike plass i samfunnet. Ikke alle som jobber på et kjøpesenter tenker med seg selv at dette er det optimale yrket for dem. Men de må tjene penger. Slik er livet. 

Penger i seg selv er en type verdi og valuta som ikke besudles med føleri før noen utnytter det. En trenger ikke byttehandle egg med en pakke melk. En kan betale med penger. Det er dette som er fordelen og det redelige og rene med kapitalismen. 

Penger er noe som alle mennesker må ha for å overleve. 

Det gir også mennesker muligheten til å vise hva de er gode for. Tror du eksempelvis, SOLVITHENE, at alle som jobber på et kjøpesenter ville gjort det hvis de ikke fikk penger for arbeidet, selv om noen kanskje egentlig ville jobbet med noe annet som står deres hjerte og hjerne nærmere? 

 

SOLVITHENE (vender seg spørrende til AQUALIA) 

Hvordan kan en, rent logisk, ikke se på sex slik som du beskriver, hvis de som ønsker eller velger å selge det ser slik på det selv? Hvordan er det mulig å forby frivillig sex på denne måten, når de som jobber med frivillig sex ønsker eller velger det selv? Hvordan kan en gjøre et bestemt yrke spesielt når det egentlig filosofisk eller logisk ikke kan være det uten irrelevante, vikarierende argumentasjoner?

 

AQUALIA

For å forstå hvordan det i det hele tatt kan være mulig å lage krenkende lover som Sexforbudsloven i moderne tid, må du SOLVITHENE, huske følgende: Du må se på de venstreradikale sosialistene og religiøse som står bak slike lover som egoister som utnytter et system som kalles demokrati for å få makt med sine forkvaklede overgrepsmeninger. Deres syn på, i særdeleshet, kvinner fremsetter kvinnen som stakkarslig og inkompetente til å ta sine egne valg. Dette er et klart eksempel på en opprettholdelse av myten om kvinnen som det svake kjønn. 

Hadde på den annen side de som styrer i dette landet bestått av høyt fungerende logisk intellektuelle uten personlige moralisme-agendaer, hadde en sannsynligvis kunne fått klarsynte og redelige lover som ikke krenker privatlivets fred. Dette bør du si noe om, SOLVITHENE, for å bidra til å vekke nasjonen. Dessverre er moralisering populært for egoistiske mennesker, og noe mange borgere i rike land bruker som taktikk for å få bedre samvittighet. Derfor tviler jeg på om du klarer det uten langvarig kamp.

 

SOLVITHENE

Hvordan kan du vite at den du skal ha sex med "gratis" ikke har vært eller er utsatt for overgrep? 

Det er derfor minst like sannsynlig å møte en person som har vært utsatt for overgrep eller er usikker på seg selv enn å møte en som selger sex som er utsatt for menneskehandel. Det motsatte må uansett bevises i hvert enkelt tilfelle for å unngå overgrep og justismord. Dette er normal etterforskning: Først et tilfelle av kriminell handling; deretter eventuell etterforskning på grunn av mistanker eller bevis. Ikke etterforskning av uskyldige som ikke gjør noe mot andre sin vilje.

Jo mer akseptert et yrke er, jo større er sjansen for frivillighet, og lettere er det dermed å kontrollere lovligheten. Dette er logisk, og fordrer kun en omorganisering av systemer for å kunne fungere skikkelig.

Derfor må en ikke kun se på Norge, men på hele den moderne verden med kosmopolitiske briller. Svært ofte finner en mennesker med høy integritet eller noen som vet de selv ser bra ut som selger sex eller andre tjenester av egen fri vilje. Har en et seksuelt-estetisk talent, bør en vel få skape næring av dette hvis en ønsker? Har en talent for å spille gitar bør en vel kunne utvikle dette? Dette er logisk, men ikke mange tør rope dette ut da dette ikke er politisk korrekt å mene i en type land som Norge. Verden er fremdeles, til og med i den moderne, opplyste tid, av den grunn forpestet med smålighet og bitterhet.

Det er mye større sjanse for å oppleve overgrep når sex er "gratis"; det være seg voldtekter, incest, psykologisk overtak og tyveri i form av utnyttelse av berusede, beskjedne, sjenerte eller usikre mennesker; kanskje spesielt mot unge jenter og gutter som ønsker bekreftelse på sitt vesen eller som lar seg utnytte for å bli akseptert. Dermed blir overgrepet både et fysisk og et psykisk overgrep. Den eneste mulige veien å gå for i teorien å unngå et slikt dobbeltfassetert overgrep er at sex blir en handel med penger der selgeren forklarer premissene. 

Dette burde også kunne gjelde i parforhold; at den som ønsker sex, skal betale for det. Da blir det en ren handel, og det stilles kvalitetskrav til både selger og kjøper. Dette kan raskt bli en god vane. 

Dermed er det belyst, hvis en tør se bort fra konvensjoner, mye tryggere å møte noen som frivillig ønsker å tilby denne tjenesten mot betaling enn "gratis", som forresten egentlig er minst like dyrt hvis en tenker seg om. 

Jo mindre stigmatisert et yrke er, jo tryggere og mer akseptert er det. Da er det naturlig og logisk at flere - til og med i en konvensjonell verden - tør rope ut at dette faktisk er noe de selv vil og ønsker. 

Dette virker logisk. 


AQUALIA

Husk at filosofi kan ses på som et antonym til konvensjoner. De som har valgt å selge sex som et helse- og servicetilbud vil ha seg frabedt en påtrengt offerrolle. De eneste type ofre disse må kunne sies å være, er mobbeofre, fordi Overgrepsstaten mobber dem ved å publisere påstander om at yrket de har valgt er mindreverdig. Kan du finne en annen forklaring på dette, SOLVITHENE?

 

SOLVITHENE

Dette virker logisk. Mennesker er dessuten svært naive hvis de, kanskje mot sin egentlige vilje, deler ut "gratis" noe de kunne tatt betalt for i en eller annen form, spesielt når de i tillegg kan få følelsesmessige problemer ved en "gratis" utdeling av sex.


AQUALIA

Hvilken Gud har vedtatt at sex skal være "gratis"? Annet kroppsarbeid er jo ofte mot betaling.

Rekk opp hånden, den som er Gud! Hvis ingen rekker opp hånden, må en ikke lage lover som ikke kler menneskesinnets begrensninger.

 

SOLVITHENE

Hvor mange sexkunder klikker det for i trygge rammer der selgeren bestemmer premissene og omgivelsene, sett i forhold til sjalu partnere med hagla på veggen eller andre egosentriske overgripere i parforhold der sex tilsvarende skal være monogamt og "gratis"?

All sex er uansett en sexhandel, enten en liker det eller ikke, fordi én part initierer det først og valuta på en eller annen måte er involvert. Dette virker logisk. 


 

AQUALIA

Dermed kommer en ikke unna det faktum at all sex er blitt forbudt i Norge.

 

SOLVITHENE

Hvis ikke Norge markedsfører dette faktum aktivt og bevisst; holder ikke landet da tilbake viktig informasjon for utenforstående? Dette er en grunn til at lederne i en slik stat bør fratre sine roller i respekt for bedre viten.

Porno eller andre TV-programmer der en får penger for å ha samleie, pengebekostet kjøp av blad for seksuell stimuli, samt Asia-koneri som kan sies å være handel med mennesker i bryllups-valuta er også dermed nå forbudt i Norge. Menneskehandel tilsvarer dessuten at noen søker lykken via kontaktannonser; dette blir utnyttet av de som svarer på disse. Dette fordi det i høyeste grad er kjøp av opphisselse, sex, lykke og penger inne i bildet, med eksempelvis bryllup som kamuflasje. 

Har en mann noen gang hatt sex med sin kone og mistenkt henne for ikke å ha like mye lyst som seg selv, men at hun egentlig ga etter for husfredens skyld? Kanskje paret snakket om en uforutsett, oppkommende ferie fordi mannen hadde fått uventede penger mellom hendene eller har gjort mye oppussingsarbeid på huset, og sex ble en belønning? Da har mannen kjøpt sex hjemme hos seg selv. Det har skjedd en transaksjon.

Hvis et helseprodukt som epler hadde vært forbudt å kjøpe, ville en slik lov blitt kalt Eplekjøpsloven. I Norge er det forbudt både å kjøpe og stjele sex; derfor går det ikke i det hele tatt an å ha lovlig sex for noen av dette landets borgere. Dette sexforbudet gjelder i hele verden. Denne nye moralloven må derfor omdøpes til den langt mer rettvisende Sexforbudsloven og ikke den misvisende Sexkjøpsloven. Den riktige, fornuftige og logiske tittelen, Sexforbudsloven, gjelder derfor fra nå av i denne filosofien. Dette er helt nødvendig; hvis ikke er det misvisende og ikke logisk.


Valuta kommer i ulike former.
Ordet kommer opprinnelig fra det latinske ordet valeo, som betyr «gjelder» eller «er verdt».

 

Her følger tre ulike scenarier:

a) En mann drar på byen med ett større mål for øyet; å få seg tilfeldig sex med en fremmed. Han vet han har draget, møter en kvinne på en bar og spanderer kostbare drinker og gir komplimenter. Han blir etter hvert mer og mer masete når det gjelder sex. Han er kanskje en venstreradikal med sitt typiske dobbeltliv, som mange finner tilsynelatende sympatisk i edru eller halvberuset tilstand. Når fylla kommer, kastes den selvoppnevnte rettferdighetsbevisstheten på bålet fordi han etter egen oppfatning fortjener det av samfunnet han er med å bygge opp.


AQUALIA

Godt poeng. Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte.

 

SOLVITHENE (fortsetter tankerekken høyt)

Til slutt gir kvinnen etter i beruset tilstand; synes kanskje dette er litt spennende, og blir med på et hotellrom der det i fylla skjer seksuelle handlinger som kanskje kun mannen ønsker og mestrer å kunne nyte. Mannen ønsket ikke prevensjon, og kvinnen ble gravid. I tillegg forstyrrer hendelsen kvinnes følelsesliv etterpå. Resultat i dette tilfellet: Fornøyd mann og mulig angrende kvinne. Planen ble fullendt. Målet ble nådd. For mannen i dette tilfellet. 

Såkalte one night stands er dermed bevist å i høyeste grad omhandle prostitusjon:
Betalingen var i valuta 700 norske kroner i pengebekostet alkohol, samt komplimenter og sjarmerende masing.

b) En populær artist er ferdig med en konsert, og utenfor det som så populært kalles back stage står det noen damer som synes det er spennende å møte kjente personer. I egenskap av populariteten får artisten det som han vil og tar med seg en eller flere av damene på et hotellrom, bekoster masse øl, og har sex i fylla. 


AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Dette er ofte for å smiske med et umodent publikum. 

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte. 

En ekte rocker lager for øvrig viktig og ærlig kunst. Punktum. Finale. Ingen behov for back stage. 

Hvis personlig frihet er et premiss for ekte kunst, kan en ekte kunstner umulig være sosialist fordi sosialister alltid i kraft av sin natur krenker enkeltmenneskenes frihet.


SOLVITHENE (fortsetter tankerekken høyt)

Planen ble fullendt. Målet ble nådd. For mannen i dette tilfellet.

Back stage-sex er i dermed bevist å i høyeste grad omhandle prostitusjon:
Betalingen var i valuta 700 norske kroner i pengebekostet alkohol, samt kjendisfaktor.

c) En profesjonell sexarbeider har egen leilighet og velger ut eller tar i mot forespørsel fra en person som ønsker å betale for sex med penger og ikke pengebekostet alkohol eller andre gaver, psykologisk overtak, utnyttelse eller rusmidler. Det hele skjer i edru tilstand og i en respektfull setting og i et rent rom med rent sengetøy. Selgeren bestemmer selv premissene, da dette er et normalt skattebelagt yrke uten stigmatisering. Sikkerheten er høy fordi prevensjon er obligatorisk. Det hele er over på 25 minutter, ingen er ruset, og begge parter er fornøyde da det hele er basert på frivillighet, lik andre helseyrker.

Bordell-sex er dermed bevist å i høyeste grad omhandle prostitusjon:

Betalingen var i valuta 700 norske kroner i pengebekosting.

Et retorisk spørsmål: Det kan jo gjettes hvilke av de tre eksemplene over som i realiteten er skadelig, sett i forhold til hva som faktisk er forbudt i det lille landet Norge? I alle ovennevnte tilfeller skjer sexen med pengeinvolvert betaling og er innenfor betegnelsen frivillig, men den egentlige, virkelige frivilligheten er sterkest i eksempel c) som altså er minst skadelig, men faktisk forbudt i lille Norge. 

Er dette mulig? Ja, i lille Norge er det visst det. 

 

AQUALIA

God undersøkelse, SOLVITHENE. Som en følge av dette kan en dermed belyse at i Norge er sex i seg selv blitt forbudt, fordi den fredeligste og redeligste formen, den logisk minst skadelige, er blitt det. Hvis det er forbudt både å stjele og kjøpe sex, så kan ingen ha sex. 

Det er logisk.

Husk også, SOLVITHENE, som en digresjon, at dersom to eller flere mennesker som lever sammen i et forhold ikke har, eller etter en tid viser seg å ikke ha, like stor seksuell drift eller interesse for dette som uttrykt ved begynnelsen av parforholdet, så er det ikke urimelig at den med størst behov er nødt til søke inndekning for denne ubalansen eller forledelsen andre steder. Det skulle bare mangle. I motsatt fall er den ene part i realiteten muligens holdt for narr. Da er det viktig at det finnes et helsetilbud for å kunne reparere dette, eventuelt for å berge et parforhold, enten åpenlyst eller skjult.

Det er besynderlig at mennesker går fra hverandre på grunn av at den ene har sex med andre enn par-partneren. I reneste forstand er det bare trim, mentalt og fysisk. Det samme hvis noen er handicapet, eller noen ikke kan, eller ønsker å leve i noe parforhold eller å utnytte noen på fest. Det kan dessuten være lettere å finne attraktive og seksuelt-dyktige mennesker med høy estetisk faktor i sexbransjen enn andre steder. Disse må ikke skjules; ellers er det en hån mot skjønnheten. Skal en skjule Henrik Ibsen eller Michelangelo, bare fordi de mindre talentfulle i samtiden skal komme til? 

Hør her, SOLVITHENE; la meg utdype en smule: Det fines rent logisk ingen såkalt gammel gris. Da må det i så fall finnes unge griser – og da er alle mennesker griser. Hva er poenget? Ung versus gammel - eller gris versus gris? Folk som bruker begrepet gammel gris har nok et ganske forvridd menneskesyn. Et dyr eller et menneske som er ærlig mot seg selv tiltrekkes etter all sannsynlighet automatisk ferskvarer og estetisk perfeksjon – uansett egen alder; dette er naturlig, kan sies rent logisk.


SOLVITHENE

Skulle en plutselig slutte å like ferske måltider bare fordi en selv blir gammel? Hvor er troverdigheten og logikken i det? Kan en ikke lytte på og anerkjenne samme musikk i en alder av 47 som da en var 17?

 

§5 Seksuell opphisselse

Hvis en ikke erkjenner at ereksjon, og utløsning som følge av dette, nesten ene og alene alltid er fordret av seksuell opphisselse, og ikke nødvendigvis personlighet eller sexpartneren i seg selv, da bør en i sin naivitet finne andre måter å bli foreldre på enn å benytte mannens sæd. Mannen, som også er far til kvinnens barn, via vagina eller sædbank, er med sin sæd grunnen til at ethvert menneske, kvinne eller mann, i det hele tatt får med seg dette og er unnfanget og født. For å bidra til graviditet må det enten foreligge ereksjon eller en må operere ut sæden. Og det er ikke nødvendigvis en personlighet som er årsaken til utløsningen. Det vil jeg tro måtte være vanskelig å bevise. Hvis din mor ikke er svært seksuelt attraktiv, er det mer sannsynlig at din far hadde en attraktiv bekjent, en optimal ung kvinne uten estetisk forfall eller genialt proporsjonert dame i tankene rett før ejakulering, for å oppnå dette. Det skal du være glad for dersom du er glad for at nettopp du er født.

For mange menn kan også oppsamling av sæd være en gigantisk mental og fysisk påkjenning. Minst like fysiologisk intenst som en kvinnes menstruasjon, bare at noen menn til sammenlikning kanskje har denne påkjenningen mange ganger hver dag hele året, om libido er høy.

En logisk følge blir dermed:

§6 Kjønnets uskyld

En mann kan like lite for at han er mann som en kvinne kan noe for at hun er kvinne.

 

§7 Personlige valg

Å selge eller handle en frivillig tjeneste, seksuell eller ikke, uten direkte konsekvenser for andre enn to parter alene, er et personlig valg.

I et fritt samfunn ville en selvskrevet, optimal respekt hadde vært at de ulike yrker som innbefatter seksuelle tjenester beskyttes av den såkalte Arbeidsmiljøloven, slik andre yrker har godene av å bli det i det lille landet Norge. Hva om arbeidere i etablerte inne-yrker, som butikkansatte, lærere eller sekretærer, ville måtte sitte på en stol på et gatehjørne utendørs vinterstid for å betjene sitt arbeid? 

Et populistisk bilde fra uvitenhetens og umodenhetens høyborg, er det meget frekke retoriske spørsmålet som noen bruker om sexarbeider-yrket. Ja, disse tror virkelig de har et saftig poeng, der de selvtilfreds tror deres levesett er mer opphøyd enn levesettet til de som har fokus litt utenfor sin egen navle.  

Her kommer det: «Ville du likt at din mor, søster eller datter hadde jobb som sexarbeider eller stripper?» Et logisk svar er: Ja, hvorfor i all verden ikke, hvis vedkommende mor, søster eller datter ønsker eller velger det selv? Noe annet ville vært å såre eller fornærme dem dypt på grunn av deres valg. Det samme med far, bror og sønn. 

Stigmatisering er resultat av massesuggesjon, og er en 100 % ren attest på at de som bedriver stigmatisering har lav integritet. 

Moralisering er åpenbart populært.

Ondskapen hos de som bedriver moralisering skaper en falsk selvtilfredshet.

De som utvikler eller videreformidler spørsmål som ovennevnte sitat, kan diagnostiseres på følgende vis: De er kanskje oppdratt i et miljø der de bifaller stigmatisering, og der tabuer, skam og komplekser råder og opprettholdes. Dette vitner om lav integritet; det er logisk sett ikke til å komme forbi. Disse liker å forbinde sexhandel med skam og noe som dermed går på ryktet løs og er skittent. 

Ville du at din butikkansatte mor, søster eller datter slår inn varer i kassa utendørs året rundt, fordi Overgrepsstaten ikke aksepterte dette yrket, slik at disse kunne jobbe innendørs med rettigheter som andre arbeidere? Ville du likt at din læreransatte mor, søster eller datter ble trakassert, mobbet og jaget hvileløst omkring og måtte gå under jorden fordi yrket er for uverdig? Ville du likt at din mors kunder ble nervøse, som resultat av en fantasiverden eller oppkonstruert overgrepskriminalisering?

Ethvert yrke, enhver nasjonalitet eller legning kan nemlig stigmatiseres og ende opp som uren. Dette virker logisk. Saueflokkmentalitet kalles tilstanden.

Det kanskje største problemet er at helseyrket sexarbeider i Norge er et yrke som ikke er beskyttet av Arbeidsmiljøloven og som i Norge stigmatiseres på grunn av kristen-pietistiske tradisjoner, fordommer, subjektiv synsing, sosialisme, kvinnegruppen Ottar, annen mobbing eller personlige komplekser, ofte iverksatt av selvoppnevnte, venstreradikale sosialister og bitre og kompleksfylte kvinner som tror de er ekte feminister, men som egentlig har lavt selvbilde og lar sin bitterhet over dette gå ut over de som de selv definerer som svake, selv om de egentlige svake er de selv. Det er nettopp da og slik dette blir farlig og uverdig, og disse radikale kvinnene blir ekstra skrekkelige.


AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte. 


SOLVITHENE

Ofte er disse ondskapsfulle menneskene en kombinasjon av venstreradikale feminister og sosialister. Mange av disse er kanskje til og med så hjernevasket at de etterhvert, i og med at de finner hverandre, ikke ser sin egen ondskap. De skrekkelige blir ofte observert sammen. 

Mange kvinner er dermed sin egen største fiende. Mor, søster eller datter.

Å etablere verdige rammer og åpenhet rundt ethvert yrke er den beste måten å oppnå aksept og respekt i et navlebeskuende samfunn, og å hindre at slaveri og menneskehandel sniker seg inn. Finnes den lykkelige sexarbeider? Selvsagt. Det er jo et omsorgsyrke som kan være like givende som sykepleieryrket. Gitt likeverdige omstendigheter deretter. Her kan en lære mye av land som har en lang tradisjon for respekt og frihet for enkeltmenneskets valg. 

En sexarbeider kan være mye mer lykkelig enn en ulykkelig lærer som blir plaget av elever hver dag på jobb, for eksempel. Er ikke det logisk? Finnes den lykkelige fabrikkarbeider? Selvsagt. Men er 100 % av alle lærere eller fabrikkarbeidere lykkelige? Hva er lykke og ulykke? Hvem avgjør? Problemer med lykketilstanden oppstår uansett yrke når en må holde på med arbeid under oppkonstruerte, kummerlige og fornedrende forhold.

§8 Helsetilbud

Den som selger sex selger kun en tjeneste, ikke seg selv eller kroppen sin. Å ha fysisk kontakt med en kunde er nødvendig for både fysioterapeuter, leger og frisører. Men selger disse seg selv eller kroppen sin av den grunn? Hva med sjelesørgere eller psykologer; selger de sjelen sin? Hvorfor blir det plutselig så spesielt når noen er nakne og det er snakk om sex? Hvordan er det mulig å påstå at sex-tjenester er noe annet enn – nettopp - en tjeneste? Det er ikke logisk og dermed ikke mulig å argumentere mot med rene hensikter.

Det er ikke sikkert sex for alle er like personlig og forbeholdt en par-situasjon. At mange, kanskje med lavt selvbilde, forbeholder sex til kun én person for å gi inntrykk av at den personen er unik og spesiell for dem, sier nok mer om lav integritet og tradisjon for konvensjonelt parforhold hos disse enn noe annet. For mange sofistikerte, moderne mennesker eksisterer dog ikke ordet utroskap i eget vokabular engang. Det er bare en konvensjon og kompliserer unødvendig.

En kan bli vant med de fleste situasjoner; slik er livet, det er bare å erkjenne. Ellers hadde ingen overlevd krig og annen fornedrelse over tid. En må stikke fingeren i jorden for å finne svarene: Hva som er seg selv har alltid kun med integritet å gjøre, og varierer fra menneske til menneske. Dersom ikke 100 % av alle mennesker opplever nøyaktig det samme i alle situasjoner når det gjelder privatlivet, må en ta hensyn til de egne, selvstendige meninger og valg hvert enkelt menneske har. Dette er beskyttelse av egenverd, men fordrer gjensidig respekt. Vi skal vel alle dø?

De fleste mennesker ser ut til å behøve mat og sex. Begge deler er sunt og helsebringende. Tenk hvis all mat måtte stjeles og dermed ikke var tillatt å kjøpe? Ville det bli kaos? Det eneste fornuftige er at mat og sex kan kjøpes eller selges - alt etter som hva som er ønskelig og fornuftig. Noe annet er overgrep og overformynderi

 

AQUALIA 

Ingenting her i verden blir merkelig eller rart før noen sier at det er det. Noen, og det er det du gjør nå, SOLVITHENE, må si til publikum slik som i eventyret: «Men han har jo ingen klær på seg». Fordelen med filosofi er at den hever seg over konvensjoner og utsondrer spørsmål til ettertanke. 
 

SOLVITHENE

Hvis man skal ta forbudsytringer seriøst - så må absolutt alle tilsvarende aspekter behandles på samme måte: bilkjøring, trafikk, alkohol, usunn mat. Hvis ikke hver og en sosialist gjør dette absolutt hele tiden, så er ikke vedkommende troverdig, og må straffes for krenkelser mot uskyldige. Tidligere statsledere har også kunnet skilte med å ha fått fjernet det de ikke har likt i kortere og lengre perioder. Helt nøyaktig det samme blir det når sosialistene skryter av å påvirke sexmarkedet etter en forbyr sex. AQUALIA, hvordan kan en straffe slike overformynderiovergripere som stjeler redelig arbeid fra folk?

Ikkeautortisert narkotika er forbudt å selge, men også å kjøpe. Å forby kun én av delene er så idiotisk og krenkende at det er vanskelig å finne ord.
 

 

AQUALIA

Tenk deg; det sitter en psykolog foran sin pasient. Psykologen vet med seg selv at pasienten rett og slett trenger sex for å bli kvitt angst eller stress. Ren sex for sexens skyld, lik massasje for massasjens skyld eller diett for diettens skyld. I stedet for å gi optimal helsebehandling må pasienten fôres med medisiner og dopes ned for å dempe angsten. 

Helsevesenet kunne kurert en stor prosentandel av pasienter ved å dele ut blåresept til sextjenester, kombinert med ulike andre typer treningsstudio. Mange kunne tenke seg å arbeide med dette, men i Norge er dette helsetilbudet forbudt å benytte. Tenke seg til galskap og overgrep fra Overgrepsstaten. 

§9 Forretningsdiskriminering

Å rasere inntektsgrunnlaget for en av verdens mest opplagte forretningsideer usaklig, basert på hva en liker eller ikke liker, er intet mindre enn skandaløst. 

Gjør man dette begår man umiddelbart et krenkende og livsfarlig overgrep mot selger og kjøper samt mot livskvalitet generelt. Mange tar et avbrudd i studiene for å legge seg opp litt penger, og mange ønsker ikke parforhold. Hva er i veien med det? Flott for dem som klarer det, og som slipper å ha et uønsket A4-liv, eksempelvis via samlebåndsmekanismen NAV, som arenaen for statlige, sosiale støtteordninger kalles i Norge. 

 

AQUALIA

Vi skal heller være glad noen ønsker å arbeide sosialt med å lette på stress, enten det er underholdning, konserter, seksuelt, mentalt eller muskulært. 

I tillegg skaper det farger i samfunnet at noen tør stå for det de tror på og har bestemt seg for.

 

SOLVITHENE (snur seg mot fjellet og snakker)

Hvordan er det så mulig å ekskludere én bestemt yrkesgruppe på saklig vis uten samtidig å diskriminere denne?

Det er ikke mulig rent logisk.

Mon tro om det finnes internasjonale konvensjoner som forhindrer et land i å diskriminere med bakgrunn i synsing med klar logisk og statistisk brist? Eksempelvis de såkalte Menneskerettighetene?

Demokratiet kan sies å være særdeles feilslått her, da få menneskers eller lekfolks beslutninger griper inn i store mengder folks liv og personlige frihet. Var ikke respekt for ulikheter en av kjerneverdiene i den demokratiske tankegang?

Henviser til Diskrimineringsloven § 4.
§ 4. Forbud mot diskriminering

 «[…]Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av forhold som nevnt i første ledd blir stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre. Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunn av forhold som nevnt i første ledd.»

 

AQUALIA

Her bør ikke den enkelte stat, ofte med små folkemengder med skylapper foran øynene overfor internasjonale perspektiver, kunne bestemme på vegne av sine fargerike borgere. De som ønsker å jobbe med helsetilbud innen sex blir diskriminert da yrket i Norge defineres som mindreverdig av staten, som heller ikke legger opp til gode arbeidsforhold for de som ønsker å jobbe i denne bransjen.

 

 

SCENE: 

(Lyset slukkes på scenen i 20 sekunder. TEPPEFALL.)

 

 


Akt 2

 

SCNENE: 

(Det er kveld, men fremdeles er det varmt. SOLVITHENE sitter på klippen og tenker, mens AQUALIA ser opp mot fjellene.

En gutt kommer løpende fra byen med to store stentavler. Han overleverer disse til SOLVITHENE og vender tilbake til byen.)


 

 SOLVITHENE

Jeg leser her at Sexforbudsloven, med alle direkte og indirekte konsekvenser det har for kjøper og selger av et sunt produkt, er Overgrepsstaten sitt svært opplagte og tydelige brudd på VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHETENE, Artikkel 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 ,13, 19, 25, 27 og 29. Mange mener denne erklæringen er viktig. Er dette noe Norge har forpliktet seg til å følge?
 

§10 Menneskerettighetene

FORTELLEREN

Artikkel 1.
«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»

 


AQUALIA

Hvis det å ha frivillig sex er en menneskerett, så er dette forbudt i Norge. Dette er da et klart brudd på Artikkel 1, som omhandler menneskeverd og samvittighet.

 

FORTELLEREN

Artikkel 2.

«Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.» AQUALIA

Hvis to voksne mennesker ønsker å ha frivillig sex, så er ikke dette mulig på lovlig måte i Norge. I de fleste andre land er dette mulig. Sexforbudsloven er diskriminering av de som mener at frivillig sex bør være lovlig. Derfor er dette er brudd på Artikkel 2, som omhandler overbevisning og respekt av ulikheter, all den tid det ikke skader enkeltindivider eller en masse isolert sett.

 

FORTELLEREN

Artikkel 3.
«Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.»

 

AQUALIA

I Norge kan politiet og pressen bryte ned døren når en har frivillig sex. Er dette frihet og personlig sikkerhet? Hvilken livskvalitet fører dette til? Dette er et klart brudd på Artikkel 3, som omhandler enkeltmenneskets rettigheter.

 

FORTELLEREN

Artikkel 5.
«Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»

 

AQUALIA

Å bli arrestert eller fengslet for å ha frivillig sex med noen kan sies å være en nedverdigende behandling eller straff. Derfor er dette et klart brudd på Artikkel 5, som omhandler urimelige offentlige pressmidler.

 

FORTELLEREN

Artikkel 7.
«Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.»

 

AQUALIA

Å ha redelig sex blir i Norge ikke beskyttet. Tvert i mot risikerer en krenkende innblanding i privatlivet bare fordi noen har laget en lov som diskriminerer. Derfor er dette et klart brudd på Artikkel 7, som omhandler beskyttelse mot diskriminering.

 

FORTELLEREN

Artikkel 9.
«Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.»

 

AQUALIA

Å arrestere noen for å ha frivillig sex kan i høyeste grad sies å være vilkårlig arrest. Dette er et klart brudd på Artikkel 9, som omhandler arrestasjon «bare fordi vi ikke liker det du gjør».

 

FORTELLEREN

Artikkel 12.
«Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.»

 

AQUALIA

Denne artikkelen er eksepsjonelt tydelig og treffende. Jeg er glad gutten med stentavlene overleverte denne informasjonen til oss. Dette punktet behøver ingen kommentar utover at det igjen må repeteres at det i Norge er umulig å leve i frihet og fredelighet samtidig med gjennomføring av frivillig sex. Derfor er dette et klart brudd på Artikkel 12, som omhandler privatlivets fred.

 

FORTELLEREN

Artikkel 13.
«1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.» AQUALIA

I Norge kan en ikke bevege seg fritt og oppsøke steder der det selges redelig og frivillig sex. En kan dermed heller ikke bevege seg fritt for å benytte et opplagt helsetilbud. Derfor er dette et klart brudd på Artikkel 13, som omhandler frihet til å bevege seg fritt uten redsel for å bli arrestert unødvendig. Dette gjelder også internasjonalt, da Sexforbudsloven gjelder for norske borgere i utlandet, og innad i familien, eksempelvis i et parforhold. Konklusjonen må bli at det eneste sted norske borgere kan bevege seg fritt, er utenfor jordoverflaten. 

 

FORTELLEREN

Artikkel 19.
«Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.»


AQUALIA

Politiet kan etterforske og avlytte mennesker med den agenda å skulle arrestere mennesker for å ha frivillig sex i Norge, men også for norske borgere som har redelig sex i utlandet. Dette kan skape en livsfarlig paranoia hos uskyldige mennesker. Hvis en ønsker å ha sex på en redelig og frivillig måte, så er det vanskelig å uttrykke dette offentlig uten å bli mistenkt eller etterforsket for å ha brutt Sexforbudsloven. Dette er et klart brudd på Artikkel 19, som omhandler retten til å mene og uttrykke seg uredd.

 

FORTELLEREN

Artikkel 25.
«1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.»

 


AQUALIA

Sexforbudsloven raserer arbeidsforholdene for de som ønsker å jobbe profesjonelt med sexsalg. Dette er ekstremt farlig og krenkende, og et opplagt brudd på Artikkel 25. I Norge er det til og med lov å selge sex, men ikke å kjøpe. Le høyt, den som kan. Tro det, den som kan.

 

FORTELLEREN

Artikkel 27.
«1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.»
 


AQUALIA

En rekke kunstnere har direkte og indirekte sagt mye om menneskets frihet opp gjennom tidene. At Norge innfører en vanvittig lov som undergraver frihet og krenker og kastrerer en hel nasjon, er et klart brudd på Artikkel 27, som omhandler kultur, kunst og intellektuell konsumering av dette. Å ikke kunne ha frivillig sex hindrer mennesker i å delta i samfunnets kulturelle liv, både direkte og indirekte, som følge av lidelsene som medfølger det å ikke kunne ha sex.


 

FORTELLEREN

Artikkel 29.
«1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.
2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende med det formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.
3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.»

 


AQUALIA

Hvis et menneske av samvittighetsårsaker ikke ønsker å stjele sex, så kommer dette mennesket ikke langt i Norge uten å bli siktet for brudd på Sexforbudsloven. Dessuten gjør en slik morallov noe med folk, ikke mist en oppvoksende generasjon av barn og unge som nå lærer at sex er forbudt og skittent i Norge. Dette er et klart brudd på Artikkel 29.
 


SOLVITHENE

Jeg lurer på om Norge bare skal stå stille og se på at Diskrimineringsloven og 12 av menneskerettighetene blir brutt på denne måten? Mon tro om disse rettighetene ble etablert for å forhindre at religiøse grupper eller nymoralister skulle kunne begå overgrep mot individet og privatlivets fred, da fornedrelse og religion ofte fører til store kriger? Kun i et intolerant samfunn med sosialistreligionmoralistisk styresett som i Norge, kan det gjøres slike middelaldertilhørende type overgrep mot enkeltmennesket som denne Sexforbudsloven medfører på en rekke punkter.
 

§11 Oppkonstruering av kriminelle

En av pilarene i demokratiet en kan få inntrykk av, er å respektere andre sin mening selv om en selv aldri kunne tenke seg å utføre samme gjerning eller handling selv.

Men demokratiet er en fatal feil i seg selv.

Å ikke like noe er alltid synsing og kan følgelig ikke tas med i refleksjonen i det hele tatt, da det automatisk vil skade noen.

En lov må aldri få oppkonstruere kriminelle. Synsing er i slike tilfeller urettferdig maktfordeling som skader den som roper lavest. Når noe er stigmatisert eller tabubelagt er det ikke mange i denne gruppen som tør rope høyt. Dermed får nymoralistene urimelig drahjelp av konvensjoner og såkalte forskningsrapporter, eksempelvis basert på en fornedret masse sine uttalelser, ikke minst i et smakløst mediasirkus som i Norge.

Men dette faktum snakker nymoralistene ikke mye om selv.

§12 Lovutvikling

Hierarkiet for hvilke stemmer som skal veie tyngst i en lovutvikling må, hvis det i det hele tatt skal være et demokrati, nødvendigvis være følgende for å unngå overgrep:

 
1. Arbeideren / Idéhaveren selv. 
 
2. Faginstanser. 
3. Evt. lekfolk, eksempelvis landsmøter/folkevalgte i Stortinget, svært ofte uten spiss- eller fagkompetanse. 

Hvis ikke dette hierarkiet fungerer, vil en stå i fare for å vedta lover basert på inkompetanse fra lekfolk. Dette vil medføre sorg og gigantiske overgrep, slik Sexforbudsloven er et grelt eksempel på.

Å la lekfolk slippe til i lovutvikling, med sine ofte moralbaserte meninger fra sitt trangsynte lokalsamfunn, er ekstremt livsfarlig. Egentlig burde Lekfolk fjernes fra listen. Vanlige mennesker uten spisskompetanse, vidsyn og nødvendig spesifikk erfaring for samtlige aspekter har ingenting med å bestemme over noen andre enn sitt eget liv. 


AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Kun i et lokalsamfunn der begge alternativene er ufarlige mot selvverdet, eksempelvis å stemme over om en skal ha bingo på kafeen eller ikke, kan lekfolk få stemme over saker og avgjøre med knapt flertall uten at det sannsynligvis skaper stor sorg og ulykke på grunn av sin kortsiktighet og inkompetanse. Ut over dette må en ha færrest mulig lover som skader privatlivet til en hel nasjon. Og hvis en til nød må ha noen slike lover, så kan kun vise og kloke mennesker, ubesudlet av moral og religion, være med å vedta dette.


SOLVITHENE

Riktig. Hvis yrket til en sexarbeider rettmessig gjøres stuerent som i mange andre land - som en del av helsetilbudet ved å benytte vanlige arbeidsrom, næringsoppgaver, Arbeidsmiljøloven og vanlige skatteprinsipper - så står selgeren friere til å velge de kundene som selgeren selv ønsker og styre over egen arbeidssituasjon. Det kan også bli mange flere kunder med større åpenhet og toleranse, noe som er flott fordi skam da blir i retrett. Dette ser en helt klart i land der sex er en sunn fysisk og sosial service som er et respektert og anerkjent yrke.

Men det tar tid, kanskje mange år i et lite, usofistikert land som Norge å oppnå en redelig status for dette. I land med stor personlig frihet er det dessuten svært mye mindre aggressiv kriminalitet enn i land der Overgrepsstaten holder sin klamme forbudshånd over folket. 


AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte.


SOLVITHENE

Det er i usofistikerte, små, gjerne skap-kristne, nyrike land med dårlig samvittighet og mye aggresjon i folket på grunn av sosialismens klamme grep uten bred tradisjon for toleranse og selvverd at det er mulig å lage diskriminerende lover basert på synsing og, indirekte, religion. Det er bare å vente; jeg trenger ikke spå engang: Når visdommen sprer seg kommer nymoralismens fall.

 

§13 De som tror de er Gud

Dersom argumentasjonen i å forby handling av seksuelle tjenester er at handling av seksuelle tjenester i seg selv skader en part eller en gruppe, så er det et utsagn fra bedrevitere som tror han eller hun er Gud, som vet alt og best.

Hvorfor er det lov å sende eller avholde minnegudstjenester i sammenheng med krig og katastrofer i og med at det er den allmektige Gud selv som tillater og står bak all lidelse i verden? Er man i seng med fienden?

 

§14 Livsfarlige holdningsendringer

Det er et livsfarlig bidrag til holdningsendringer hvis det å diskriminere og hjemsøke visse helse- eller serviceyrker skulle bli akseptert som en god holdning.

Spesielt sårbare er barn og unge i skolealder.

Vil en virkelig ha et mobbe-samfunn? 

Heldigvis kan noen mennesker tenke selv over tid, men mange sosialister og umodne individer med lav integritet forblir lette bytter, fanatiske og lett påvirkelige, rett og slett fordi det går på deres selvverd og tilhørighet løs å skulle endre kurs i et stigmatisert samfunn eller bryte ut av saueflokken og familiesosialisttradisjonen.

Holdningsendring – fra hvilken holdning og til hvilken holdning?

I lovverket for øvrig er som regel stjeling det kriminelle. Eksempelvis stjeling av liv eller andre eiendeler. I Norge er det nå slik at det å betale for noe som til og med ikke er usunt og som også er frivillig er blitt det som er kriminelt. Skal holdningen endres til at stjeling skal aksepteres over frivillighet? I Norge kalles det også en sex-skandale om noen har frivillig, sunn sex, uten noen som helst skadelidende hos de involverte. Uvedkommende har beviselig ingenting med dette å gjøre. Da må det nødvendigvis være slik at det også er trim-skandale hvis en person bli oppdaget i å være på treningssenter, fordi både sex og annen trim visstnok er sunt og ikke forurenser.

AQUALIA, må du le eller gråte like mye som meg? Jeg begynner å bli kvalm over å måtte besøke dette landet for å bruke tid på å undersøke noe så opplagt krenkende som dette.


AQUALIA

Hold ut litt til. En som ønsker å bli sexarbeider burde i videregående skole få informasjon om hvordan skape en arbeidsplass med dette like mye som andre yrker. En må alltid sette menneskeverdet og egenverd fremst, uansett hva en selv liker eller ikke liker.

 

FORTELLEREN

Og SOLVITHENE fant ut hvordan fortsettelsen i EGENVERDSLOVEN måtte bli:

 

SOLVITHENE

 

§15 Injurier

For å påstå noe på vegne av et annet menneske eller en annen gruppe uten å ha snakket med hvert enkelt menneske i enerom med eksempelvis lydopptak for å kunne dokumentere sitt medmenneskes likelydende syn med sitt eget uten beviselig påvirkning av konvensjoner religion eller moral, må en være allmektig.

Rekk opp hånden, den som er Gud! 

I motsatt fall er det å påstå noe på vegne av ukjente injurierende.

§16 Yrkesvalg

At noen takler eller foretrekker yrker andre ikke kunne tenke seg, må i utgangspunktet erkjennes og respekteres. Hvis ikke er det automatisk fanatisk, og dette kan få konsekvenser for store mengder uskyldige mennesker i tillegg til den som ikke foretrekker yrket selv. Dette ser en i samfunn med fanatiske styresett. Den som ikke respekterer dette har lav integritet. 

Stripping eller eksotisk dans er også et godt eksempel på et estetisk yrke; kanskje innen kunst. Mange er klar over at de har en bra figur, og bruker dette bevisst for å tjene penger. Mange er klar over at de er gode til å synge, og bruker dette bevisst for å tjene penger. Dette er flott fordi det gir oss skjønnhet for øyet og øret i en ofte avskyelig verden. 

Mange har også av natur et behov for å vise sin flotte kropp fram. Stripping er en elegant måte å gjøre dette på da både utøveren og publikum kan få en tilfredsstillende underholdningsopplevelse. En må derfor ta hensyn til at noen har behov for å vise sin estetikk og seksualitet fram. Dette virker logisk. Og det logiske er alltid minst skadelig på sikt i forhold til alltid forurenset føleri.

 

AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

I og med at venstreradikale og andre religiøse har kokt sammen Sexforbudsloven, vil de også kunne finne på å forby stripping, ballett eller naturisme fordi de ikke liker det, med de samme vikarierende argumenter om menneskehandel. Dette betyr at det å kle av seg, altså strippe, eller danse forførende for sin partner i hjemmet, også vil være forbudt.


SOLVITHENE (forbløffet)

Det går vel ikke an?


AQUALIA

Når det blir forbud mot sex kan det bli forbud mot hva det skal være av privatlivsaspekter. Dessverre; det finnes en del onde mennesker i verden.
 

En fabrikkansatt på kjøttdeigfabrikken tømmer gift i produksjonen. Han må sies å være den eneste kriminelle i denne sammenhengen. Skulle de som går i kolonialbutikken og kjøper denne varen få 25.000 kroner i bot for å kjøpe en vare med en forgiftning som de som kunder overhodet ikke har noen skyld i?  Det er ikke kunder som har kidnappet noen.Om noen er utsatt for reell menneskehandel, så er det kun én kriminell: Den som har uført en kidnapping. Hva har en kjøper med dette å gjøre? Ingen verdens ting. En som frivillig selger og kjøper sex har like lite å gjøre med menneskehandel som et postbud, hvis postbudet ikke gjør annet enn å levere post og for øvrig gjør jobben sin som i arbeidsinstruksen for postbud. 
 
Alle som ønsker å overleve er tvunget til å arbeide. At noen velger yrker med sjanse for mye profitt er en ærlig sak. Det er kanskje ikke rart om noen velger å stjele sex når en likevel må betale 25.000 kroner i bot for å kjøpe den redelig fra noen som ønsker å selge det. 
 
Å kriminalisere uskyldige kjøpere er å dekke over dårlig etterforskning av politiet eller ressursmangel for politiet. I og med at det også er forbudt å stjele sex, i tillegg til å kjøpe, så er jo eneste logiske konklusjon at all form for sex er forbudt.
 
Det er ikke rart at mange justismord oppstår når sosialister og andre religiøse sitter i juryer. Da er risikoen stor for at forkvaklet føleri og synsing overstyrer logikk. 
Norge er ikke et fritt land. Norge er okkupert av Overgrepsstaten.


SOLVITHENE

§17 Moralismens grep

Lav integritet er ofte årsaken til opprinnelsen til lover som til syvende og sist ikke kan spores tilbake annet enn synsing, religiøse synspunkter, rødstrømpe-feministiske føringer og dobbeltmoral. Dette resulterer nesten alltid i valg og holdninger som skader og kaster bort dyrebar livskvalitet og tid for store mengder folk over tid.

Som regel tilhører mennesker i Norge som oppkonstruerer diskriminerende lover for privatlivet én eller flere av følgende tre grupper: Kristengammelmoralister, Feministnymoralister eller Sosialistnymoralister: KFS.

Følgende er likhetstrekk mellom Kristengammelmoralister, Feministnymoralister og Sosialistnymoralister:

a) KFS spiller på samvittigheten til folk med moral, synsing, offerroller og andre virkemidler som fremste angrepsvåpen for sarte sjeler som er usikre på seg selv. Ofte ser de ovenfra og ned og bevisst bort fra logikk, fakta og filosofi enda de mennesker som sakene angår vitner om en annen virkelighet. De er gjerne høyrøstet når det gjelder innsamlingsaksjoner på TV og andre sosiale aksjoner, mens sosialistene i neste øyeblikk drikker seg fulle og snakker om sitt nye kjøkken i den usagte visshet om at synes de fortjener det eller krever noe av samfunnet for sine bidrag i offentligheten eller som skatteyter. 

Vold og krig er, som omtalt, ofte eneste språk de aksepterer for å endre standpunkt eller gi etter. Dette bevises av x antall kriger og andre konflikter der KFS medvirker.

b) KFS bruker skremsel og bryter deg ned ved å si hvor dårlig menneske du er hvis du ikke følger deres oppfatning om det de kaller de svakere i samfunnet. I realiteten er disse såkalte svake mennesker som har valgt en helt annen livsdynamikk enn KFS og den såkalte velferden Ovegrepsstaten tilbyr. Og selvfølgelig tilbys oppbygging og frelse samtidig til de svakeste.

Men ikke alle passer inn i NAV eller i akademiske A4-yrker: Noen er mest komfortabel og føler de bidrar best og nærmest seg selv i yrker innen kunst, musikk, sexarbeid eller gårdsbruk.

c) KFS føler de fortjener den usagte fritid eller unevnte dobbeltliv. Eksempelvis i beruset tilstand kan noen sosialister godt hoppe over moralprekenen i bestemte miljøer der en må snakke folk med større autoritet etter munnen for å skaffe penger eller stemmer. Noen kan godt drikke seg fulle og presse sine medmennesker med forkvaklede meninger, samt gjerne ta det ut voldelig også dersom det er nødvendig. Dette er «fordi alle andre er jo så urettferdige, og bare jeg, den stolte sosialdemokrat, har rett». Dagen etter er det å sove ut rusen i sitt nyoppussede hus før en tar en kjøretur i sin dyre bil til en verdi som kunne mettet hundre fattige mager i ett år. Det er den utstrakte dobbeltmoralen som må fjernes for å kunne opprettholde fred og frihet.

En ekte religiøs eller sosialist kan ikke røre alkohol eller andre rusmidler, da de til enhver tid må være klar til å forfekte sitt syn troverdig.

d) KFS tror - ja, mange tror virkelig dette - at de har og har hatt en historisk viktig, positiv betydning for samfunnsutviklingen, mens det i realiteten har ført til maktarroganse, kriger, drap og revolusjoner i århundrer, intrikate komplekser, frihetsberøvelse, kommunisme, psykiatriske pasienter og ikke minst selvmord begått av personer som er litt skarpere enn saueflokken eller hodeløse høns som løper omkring.

e) KFS stjeler ufortjent, løgnaktig kreditt for typiske humanistiske instinkter eller tradisjoner som har vært til stede lenge før opprinnelsen til religion og sosialisme; som eksempelvis rettferdighetssans, feiring av jul, som egentlig er feiring av at solen snur, godhet, omsorg og andre humane, instinktive egenskaper. De tror de har den rette vei for mennesket.

f) KFS stryker gjerne ut - med et selvtilfreds pennestrøk i synsingens rettferdiggjøring: kunnskap, filosofi, vitenskap, logikk og funksjoner som egentlig i kraft av sin store helsenytte og store marked er umulig å fjerne uansett, for eksempel sexhandel og religionskritikk. Det eneste som skjer med fornedrelse og overformynderi er at aggresjonen i befolkningen øker på sikt, når dette avsløres. Har en ikke i opplysningens navn lært av hva som skjedde i Sovjetunionen og Kina?

g) KFS inngår i Sosialistkoden; det vil si at de krisemaksimerer og bruker gjerne én side av en sak som har flere sider til å tvinge igjennom et vedtak som om saken nesten kun har én side, ut fra egen moralsk synsing. Den såkalte Sexkjøpsloven er et godt eksempel. Dette med såkalt fakta-alibi i venstrevridd, tabloid media, fra én side av forskningen og statistikken. De framstiller den stakkars kunnskapsløse lekfolksmakthaveren som en egosentrisk djevel dersom vedkommende ikke bifaller sosialistens sannheter. Og dette skjer åpenlyst på Storting og prekestol uten at disse onde menneskene arresteres og straffes.

Hør her, AQUALIA: Jeg har på min ferd i Norge også lagt merke til at sosialister mer enn andre kaller kjente personer med fornavn mer enn andre. For eksempel Jens og utelater Stoltenberg, mens mindre kjente B-kjendiser kaller de med fullt for- og etternavn.


AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Dette er igjen en såre enkel psykologi. Sosialister vil alltid alminneliggjøre og likestille seg selv med autoriteter; spesielt for å markere at de er en av sine egne. Dette viser de med å kalle dem kun med fornavn, fordi «Jens er jo en av oss». 

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte. 

Det samme andre veien: Ved å kalle B-kjendiser med både for- og etternavn likestiller en seg i forhold til statusen: Så trivelig at Ola Normann gjør det bra. Sosialister ser ikke det paradoksale i dette, SOLVITHENE. Du kan le – eller gråte, fordi den store forskjellen er at Jens Stoltenberg og en regjering har autoritet og makt over alle, mens lekfolk har makt kun over seg selv og de enkeltmennesker de i sin omgangskrets makter å herske over. Ved å lure seg selv til å tro at de er likestilt, gjør disse sosialister seg selv til latter uten selv å vite det. Det er en ikke-konstruktiv trøst, men dog et håp.SOLVITHENE

Jeg kunne meget godt tenke meg å jobbe som sexarbeider selv hvis forholdene lå til rette for det. Jeg har dog ikke krefter til - eller interesse av - å kjempe en kamp mot totalt uinnvidde eller uvedkomne som dømmer andre basert på synsing og fordømming. Det må være bedre å jobbe med dette i et fritt land. I noen land er utroskap forbudt. I Norge er all sex forbudt. Best å unngå moraliserende land som Norge.

h) KFS er antakelig, sammen med fattigdom, den største trusselen mot fred og frihet som verden noensinne har sett, da mekanismen er som en sleip ål som få tør å ta opp kampen mot. Mange er i en selvtilfreds rus der en ikke oppdager at det faktisk er en rus, før det er for sent. Dette finnes som nevnt en lang, lang rekke eksempler på kriger og konflikter, revolusjoner og trakassering som starter i det små, nettopp med forstyrring av privatlivets fred. 


AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Husk alltid at all tolkning er farlig. Den eneste som eventuelt kan tolke noe er forfatteren selv. Andre må begrense seg til å oppleve. Ellers kunne like godt publikum skrive det de selv ønsker å lese, fordi tolkning ofte er en utnyttelse av et kunstverk til egen fordel, tilpasset sitt eget liv og tilfeldige livsomstendigheter. En kristen som har en homofil venn klarer alltid å tolke noe i Bibelen som rettferdiggjør hans meningsdeling med sin venn, samt sin venns handlinger.

Mange innser ikke selv at de er fanget. Å ikke klare å betrakte seg selv er typisk for sykdomsbildet til mennesker i en rus.SOLVITHENE

i) KFS har ofte samme type ansikts-stemning, der selvgodheten og bitterheten mot kapitalisme, rikdom og det materielle er klistret på ansiktet. 

 

AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte.

 

SOLVITHENE

j) KFS har ofte tidlig blitt hjernevasket innen religion eller venstreradikal politikk der en lærer at enkeltmennesket må vike for massene. De har høye tanker om seg selv og sitt smiskende, påståtte rettferdighetssøkende anslag på livet. Nesten alt blir kortsiktig og populistisk: «Stakkars Palestinerne!».  Sosialistene har kanskje egentlig store komplekser eller dårlig samvittighet på andre områder i livet enn sakens anledning. 

Hva med «Stakkars Frihetsfangene av denne nasjonen!»?

En må også vurdere å inndele den seksuelle lavalder i to varianter; en for ikke-KFS og en for KFS. Eksempelvis lavere enn dagens for ikke-KFS eller typer til å bli det, men mye høyere for KFS for å unngå overgrep på grunn av umodenhet. Hvis ikke KFS er modne nok i en alder av 30 år, er de neppe heller interessert i sex. Sex er dessuten en handel, og det kan ikke KFS være med på uansett. Dermed står en tilbake med religion eller inndoktrinering. Ingen ekte kristne kan ha sex før ekteskapet selv om sex skulle bli tillatt i Norge igjen. Dette står skrevet om i Bibelen; Paulus’ 1. brev til Korinterne, 6:18-20 og 7:1-2

I tillegg tar sosialistene kreditt for arbeiderne i utviklingen i Norge etter 2. verdenskrig, og framstiller det nærmest slik at du ikke tar arbeiderens parti uten å stemme på Arbeiderpartiet. 

Hvilket som helst seriøst politisk parti ville tatt grep i en krisesituasjon. Det er mye enklere å se store resultater med et dårlig utgangspunkt enn å oppdatere et allerede sterkt utviklet velferdssamfunn enda lengre, slik debatten dreier seg om i dag.

Den eneste reelle grunnen til at lille Norge i dag har velstand og en oppkonstruert samfunnsposisjon internasjonalt på noen ytterst få områder, er på grunn av funnet av olje tidlig på 1970-tallet. Der kan en snakke om å kjøpe seg fram. Er det lov, da? Så kan en spørre seg om Norge bør ha inntekten på all denne oljen alene, en olje som sikkert er produsert med liten hjelp fra Norge som nasjon. Oljen tok ydmykhet i bytte.

Mange som stemmer sosialistisk i dag gjør det av nostalgiske grunner, kanskje fordi de hadde en far eller bestefar som var arbeider i Overgrepsstaten, og som stemte Arbeiderpartiet eller var kommunist. «Han ville nok likt at også jeg stemmer på hans parti. Sukk!». Livsfarlig nostalgi. Mange, både religiøse og sosialister, adopterer sine foreldre sitt syn eller hat mot det de kaller kapitalisme og autoriteter. Det de ikke snakker så mye om til sine barn er at noen her i verden må være flinkere enn andre til å drive business, være forbilder, lage stor kunst for at det skal bli kvalitet omkring, og som en følge av dette i neste omgang fred, samfunnsmessig stabilitet, fritidstilbud, arbeidsplasser, pusterom og frihet.

Sosialisme fører i kraft av sin natur til mangel på kvalitet, da det ikke skilles godt nok mellom godt og dårlig i produksjon. Kvalitet visner med sosialismen, og de nærmeste i hierarkiet under lider og dør på grunn av slik oppførsel.

Er det noe som er ufortjent og urettferdig her i verden, er det at alle mennesker skal ha lik økonomi, eller forutsetning til det. Den som jobber smartest og best fortjener mest og best; dét er rettferdig. Det er kanskje urettferdig at en mindre begavet person skal ha like stor fortjeneste på sin elendige produksjon som noen som tilfører samfunnet unike verdier. 

Ikke rart verden blir farlig på lang sikt med sosialistisk, kortsiktig og egoistisk tankegang. Verden trenger visdom og ledestjerner, noen som kan vise vei for de mindre begavede. De flinkeste genererer arbeidsplasser. De mindre begavede må ikke ta plassen fra de flinkeste; da raser jo hele verden sammen for alle mennesker i neste øyeblikk. Sosialister er dermed livsfarlige, ikke bare for sine ofre, men også for sin egen framtid. 

Politikk og samfunn er i utvikling. En må alltid kun forholde seg til sakene som partiene har på programmet og aldri gå i den felle og stemme av nostalgiske årsaker. Den som gjør det er faktisk da en indirekte integritetsovergriper mot sam- og ettertiden.

Mange sosialister tror eller har hjernevasket seg selv til å tro de har tilført verden noe, bare de betaler skatt. De som faktisk har tilført verden noe har gjort noe av betydning for mange, enten filosofisk, vitenskapelig eller kunstnerisk, og etterlatt seg noe som overlever tidens tann. 

Overgrepsstaten må ikke ha ansvaret for å betale late individer som ikke har bidratt med noe viktig i samfunnet.

Et annet eksempel på Norge om moralismens grep var en diskusjon på norsk fjernsyn i 2008 om stortingspolitikere som muligens hadde kjøp sex på tjenestereise. Ja, det var faktisk debatt om dette, til og med på et tidspunkt da sex var tillatt i Norge. 


AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte. 

Er det fritid på arbeidsreiser? Er det lov å gå på kino, kafé eller museum i ledige øyeblikk? Hvis kinobesøk defineres som fritid, så er det jo i begrepets natur at det finnes tid som er fri på en arbeidsreise? Om en da kjøper frivillig og dermed redelig sex i denne tiden, som sikkert kan vare mye kortere enn en kort langfilm, eller går på kino – det er jo i fritiden begge deler; hva er egentlig forskjellen? Selvsagt ingenting. Hvorfor debatt i det hele tatt? Det kan bare være ett svar: Norge. Et lite land med mange små personligheter som kommer til makt via demokratiet. Moral og synsing; ja visst, men ufattelig synd at råder.

 

 

SOLVITHENE

§18 Selvinnsikt

Først med større kjennskap til ens egen posisjon i forhold til verden rundt, samt i praksis å respektere til fulle at andre kan oppleve verden annerledes enn seg selv og sitt eget menneskesyn, kan en ta egne valg med respekt for andre og seg selv, med en høyere integritet og verdighet overfor de svakeste og sterkeste i samfunnet.

§19 Valgfrihet

Egne valg er det motsatte av slaveri.

Bekjempelse av menneskehandel og annet slaveri må aldri gå på bekostning av menneskeretten til å foreta egne personlige valg over eget liv. Dette går spesielt ut over kvinner, som nå blir fortalt av Overgrepsstaten at «du vet ikke ditt eget beste, og du er dermed et offer.».  


AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte.  


SOLVITHENE

Det har i lang til vært forbudt med menneskehandel, og i Norge også hallikvirksomhet. En hallik er for øvrig egentlig et stigmatisert navn på en agent. I mange bransjer brukes agenter til å organisere arbeidsforholdene mot provisjon. Beste måte å få best mulig kontroll på halliker eller agenter, er å la dem måtte bevise at de følger Arbeidsmiljøloven og andre næringslivslover.

De som står bak den nye diskriminerende loven om forbud mot sex bruker, i tillegg til det rent opplagt moraliserende, det usagte faktum at det, kanskje av kapasitetsmessige årsaker, egentlig har vært slett politiarbeid i håndhevingen av disse allerede etablerte lovene. Det er kritikkverdig at menneskehandel eksisterer og at en ikke får bukt med moderne slaveri.

Et typisk argument fra sosialistisk side er «hva med ofrene, da?». Hvorfor kommer et slikt spørsmål når slavehandel lenge har vært forbudt? Det jeg tenker når jeg betrakter slike situasjoner er at de virkelige ofrene må få så god hjelp som mulig. Men den som ønsker eller velger å arbeide som sexarbeider er jo ikke mer offer enn noen andre. Bortsett fra i venstreradikale sosialisters forkvaklede og umodne hode.

 

AQUALIA

Dette er såre enkelt, SOLVITHENE: En må slå hardt ned på overgripere og fremelske frivillighet og frihet. Ikke slå ned på begge deler. Det er en typisk tankeløs, sosialistisk og moraliserende løsning som bare slår tilbake på seg selv på sikt, fordi den er urimelig, urettferdig, ondsinnet og inkonsekvent i forhold til andre logiske samfunnsaspekter. 

En kan ikke bevise at noen ikke ønsker eller velger noe selv, hvis en ikke oppfyller kriterier for en bevisbyrde.

Uansett om det er mennesker som er utsatt for menneskehandel, så er det kun én aktør som er kriminell: de som står bak en denne ufrivillige handelen eller kidnappingen. Uskyldige mennesker med behov for et helsetilbud har under enhver omstendighet ingenting med dette å gjøre. Punktum. Finale. Fullstendig logisk. Kun god etterforskning for å fange opp reelle kriminelle er veien å gå. Ellers skaper en bare unødvendig sorg og mangel på respekt på sikt. En blir også gjort til latter internasjonalt. Svært mange ler bak ryggen på Norge og skjemmes på vegne av menneskeverdet.


SOLVITHENE

Det er i beste fall inkonsekvent hvis de samme mennesker som mener at sex skal være forbudt mener det skal være tillatt å handle en Bibel eller alkohol, som beviselig har ført og fører til religionsavhengighet og alkoholisme, samt ufattelig mye større mengder sorg, kriger, seksuelle overgrep i Guds navn, barne- og konemishandling, tragedier og psykiske lidelser i samfunnet verden over. Skulle det forbys å kjøpe drivstoff eller forby biltrafikk fordi mange blir invalid og drept i trafikken? Hvorfor er alkohol tillatt å kjøpe når mange blir alkoholslaver? Hva med fedmeforøkende mat? Skal det bli forbudt for alle mennesker å kjøpe en bukse fordi det kan hende noen produsenter benytter barnearbeidere? Ja selvsagt, det må det, hvis det semantiske innholdet i Sexforbudsloven skal følges på en troverdig måte. Hvis ikke, er det inkonsekvent og etter SOLVITHENE sin mening et overgrep å bare forby ett tema når alle tema spiller på de samme strenger. 

En må i så fall forby alle slike opplagte og skadelige aspekter, dersom ett av dem skal være troverdig. Det er akkurat samme situasjon med sexkjøp versus menneskehandel. Skal vi være sikker på å bli kvitt barnearbeid, må ingen få selge bukse. Neida, det går selvsagt ikke ut over de som ønsker og har valgt selv å produsere bukser, gjør det vel? Og alle produsenter vil vel slutte å produsere bukser? Er ikke det mest korrekte å ta de kriminelle – ikke gjøre alle buksekjøpere til oppkonstruerte kriminelle?

Hvis ikke en kan favne likeverdig om alle aspekter av sexhandel, er det ikke til å komme fra at de som laget loven bruker den kun mot en form for sex de selv ikke liker. Bevisbyrden for det motsatte eksisterer ikke. Jeg har i hvert fall ikke funnet noe i Norge.

Disse menneskene som oppkonstruerer slike unødvendige lover burde straffes svært hardt, da de er slanger som svømmer i konvensjonalitetens ondsinnede hav. De burde i utgangspunktet fengsles på livstid, med gigantiske bøter for å ha ødelagt mennesker direkte og ikke minst like farlig: Indirekte.

 

AQUALIA

Det indirekte er ofte farligst fordi det lurer mennesker til å tro at han eller hun har tenkt ut svaret selv.

Hvis det er enighet om at hvert enkeltmenneske i moderne tid skal kunne foreta egne valg her i livet, og at sexkjøp blir en hvilken som helst spesialbutikk innen helse og fritid, vil en kunne starte en mentalitetsprosess som etter noen år med omsorg og balansert medieoppmerksomhet vil kunne fjerne det livsfarlige synet om at all sex alltid skal være kristelig, "gratis", og tilhøre parforhold eller ekteskap. Minner igjen om Ibsens tidligere omtalte sitat om livsløgnen.

Å prestere å blande kortene, som for eksempel å dra likhetstegn mellom menneskehandel og salg av seksuelle tjenester generelt, er dermed enklest å få til med besittelse av lav integritet eller ved å føle seg personlig truet eller truffet i sin mangel på integritet. En ser da med overlegg bort fra alle de svært mange som ønsker eller velger av fri vilje dette arbeidet og har yrkesstolthet i sitt serviceyrkesvalg. Og om de bare vil tjene penger uten at yrket er førstevalget; hva så? Mange i ulike yrker, ikke minst som selvstendig næringsdrivende, tvinger seg gjennom en arbeidsdag med ett opplagt formål: Å tjene penger.

Yrkesstolthet fornedres og bleknes i alle yrker straks yrket blir stigmatisert.

Stigmatisering kan føre til overlagt sjelsdrap, selvverdssmord eller selvmord. En utnytter opinionen og massesuggesjon fra de som ikke kjenner saken svært godt i utgangspunktet eller de med store komplekser og vikarierende aggresjon, siden de er lette å forme og frelse. I slike tilfeller blir dermed ikke diskusjonen ren, ikke-subjektiv, ei heller i beste mening.

Som i alle religioner og i mange stigmatiserte yrker, vil det alltid være noen som bryter ut, og snakker nedsettende om sin fortid eller engasjert om sitt nye liv. Det virker å være en naturlig mekanisme for selvverdet hos mennesket – og slår tabloid ut begge veier: «Narkoman frelst av Jesus» eller «Fra Jesus til annen dop». Det samme med sexsalg: «En periode i livet jeg ikke snakker om» eller det motsatte «Endelig et arbeid som passer for meg slik jeg er skrudd sammen». Dermed er den eneste veien å gå, å erkjenne og respektere fullt ut at alle mennesker er forskjellige og bør møte respekt så lenge en ikke tvinger sitt syn på andre. 

 

SOLVITHENE

§20 Politiets rolle

Politiet bør etter innføringen av Sexforbudsloven passe seg veldig for ikke å miste egenverd og respekt i samfunnet. Eksempelvis å true med å røpe visse typer informasjon til offentligheten, nye arbeidsgivere eller indirekte true en arrestant med at hvis en ikke vedtar et sex-forelegg på stedet, kan det bli mange ubehageligheter i det offentlige rom eller for familien. Skulle overgrepet fra politiet være ute, anbefales å få navnet på vedkommende politi der og da, og umiddelbart anmelde vedkommende for overgrep eller trusler hvis politiet har brukt eller ytret moraliserende argumentasjon som ovennevnte.

Hva om politibetjentene plutselig fikk besøk på sitt soverom i sitt privatliv og bøtelagt fordi de har redelig sex? Det er en 100 % nøyaktig lik situasjon som når de selv angriper andre. Logisk: Det er uansett snakk om frivillig sex, og da er ikke en uniform noe verd. I og med at sex i seg selv ikke kan bevises å være generelt usunt kan en ikke forby handel forbundet med det. 

Fra å skulle opprette ro og orden er nå politiets rolle å selv skape uro og rot i menneskers privatliv helt unødvendig.

Jeg kan ikke tenke meg at sexarbeiderne har fått et bedre samarbeid med politiet etter dette; heller tvert i mot. Politiet blir ganske sikkert oppfattet som fiender som ødelegger og stresser deres arbeidsdag.

Å sette opp bøtene fordi en får tilbakemelding på at bøtene er greie nok kan oppfattes som en veldig desperat handling. UP hører sikkert om mange bilister som synes fartsbøtene er greie nok, og SOLVITHENE har sågar hørt om turister som har et eget budsjett for å betale fartsovertredelser på sommeren. Hvorfor ble ikke disse bøtene satt opp til 25.000 kroner etter 11 måneders virketid? Tror svaret gir seg selv. Moralisering og atter moralisering.

Hvordan kan en si Ha-Ha i det uendelige?

Og SOLVITHENE tror politiet undervurderer sitt publikum eller provoserer mer enn fornuftig ved å tro at de får folk til å tro at saken er mer alvorlig ved at bøtene er satt opp, når temaet i utgangspunktet er svært kontroversielt. Hvor mange i verden ville ikke si at å kjøre i 120 km/t i 80-sonen generelt er mer livsfarlig for omgivelsene enn å få bot for en frivillig og trivelig handel med sex voksne mennesker imellom?

SOLVITHENE synes faktisk synd på politiet parallelt som SOLVITHENE i det siste er nødt til å ha mistet respekten for dem, da de ikke utfører tjenestenekt fordi de er satt til å måtte begå overgrep.

Den nye sexloven brukes dessuten som usynlig pressmiddel og som gratishjelp for å få ryddet gatene, og slik lette politiets videre ordensarbeid som gir anledning til usaklig og ulogisk å muligens rasere livsgrunnlaget og kundegruppene for én bestemt yrkesgruppe og totalt uskyldige forretningspartnere.

Hva annet enn diskriminering kan en slik opptreden kalles? Hvordan kan politiet tillate seg å begå åpenlyse overgrep mot privatlivets fred? Var SOLVITHENE ansatt i politiet, ville SOLVITHENE først funnet det ekstremt pinlig å skulle håndheve dette, og deretter sluttet umiddelbart hvis SOLVITHENE ble pålagt å motarbeide personlig frihet med loven i hånd. Det fører med seg respekt.

En kan derfor dessverre ikke respektere politifolk som etterlever denne heksejakten ved å arrestere uskyldige. Det nytter ikke si «jeg bare følger ordre».

Jeg har dessuten mistanke, dog ikke beviser, om at politiet, oppfordret av sosialistregjeringen, bevisst driver propaganda overfor media og pressen, for at de skal få oppkonstruert dårlig samvittighet hvis de ikke nærmest kun viser den ene siden av saken – den om de stakkars ofrene.

Hvor ofte er det oppslag i store typer om at «INGEN MISTANKE OM MENNESKEHANDEL – POLITIET LEGGER SEG FLAT OG BEKLAGER», med påfølgende bilde av at politiet beklager til mobbeofrene den elendige etterforskningen som førte til denne krenkende innblandingen i privatlivet?

Nå kan politiet bare styre på mot uskyldige uten å risikere noe.

Ja, dette er faktisk mulig, AQUALIA.

Jeg har også hørt om mennesker som verger seg for å anmelde tyveri av sykkel eller andre typer kriminalitet fordi disse fullstendig har mistet tillit til et politi som forfølger uskyldige mennesker. Dette er for så vidt lett å forstå, fordi en må forvente å møte mange av de samme betjenter på politistasjonen som stadig er ute i felten for å utføre overgrep og opplagte justismord. Dermed kan en ikke stole på etterforskning av noen type kriminalitet siden politiet selv blander kriminalitet med ikke-kriminalitet uten å mukke.


AQUALIA

Jeg har undersøkt litt. Her dukker ordet «Pravda» og Sovjetunionen umiddelbart opp som en sammenlikning. Her ble også informasjonen til folket sensurert. Og husk; den indirekte sensur, ved å påvirke media til å tro de mener noe selv, ofte er den mest effektfulle.

Politiet bør informere om følgende i sin informasjon til ungdommer og andre om politiskolen: Blir du ansatt i politiet må du utføre dyneløfting av private som ikke har begått egentlig kriminalitet. Forfølgelse av homofile har en likeledes historikk i Norge, og kan godt bli en snarlig realitet igjen. Før 1972 var homofili forbudt i Norge.SOLVITHENE

Jeg tror ikke mange ønsker å velge en slik utdannelse hvis politiet kan være ærlig om hva som venter studentene i yrkespraksis.

§21 Statlig overformynderi

Problemet med statlig overformynderi er at en i sluket alltid tar med en stor gruppe mennesker som ønsker eller har valgt å arbeide med et gitt yrke. Ikke alle her i verden er fornøyd med sine yrkesvalg, men det er likevel et valg en må ta for å tjene penger, og man må respektere hverandre for å unngå uroligheter. For det er enkeltmennesker vi er – og ikke masser.

§22 Skjulte agendaer

En ny smerte må aldri erstatte en annen. Sammenblanding av eksempelvis menneskehandel og salg av frivillige seksuelle tjenester er i seg selv ikke-logisk, og kan da følgelig ikke ha annet utspring enn at det fra sammenblandingsaktørene vitner om lav integritet, føleri - som alltid er ekstremt risikabelt - eller skjulte agendaer, noe som er farlig både på kort og lang sikt. Historien tilbyr lærdom hele tiden. Hvorfor oppsøke feller og nød når en kan unngå dette med litt ubesudlet refleksjon eller belevenhet? 

§23 Uforvarende skade

Inntil en kan finne et sannferdig svar for seg selv alene bør en slå seg til ro med å la spørsmålet stå ubesvart, og således respektere andres personlige valg. I motsatt fall kan en gjøre uforvarende skade for andre og i kjølvannet av dette seg selv.

§24 Historieløshet

Historien viser at statlig styrte forsøk på overgrep mot personlig frihet framtvinger en uheldig utgang eller en revolusjon. Avvikling eller demping av styresett som diktaturer, religiøse samfunn, kommunisme og nazisme er eksempler på at mennesket til slutt får nok av unødvendig innesperring, overformynderi og justismord. At Norge i senere tid plutselig, med nymoralistisk argumentasjon som fremste våpen, nærmer seg disse systemer som mange andre har kjempet for å komme unna viser at landet i praksis ikke har lært nok av historien, og at landet nok er mer bortskjemt enn det er behagelig å innrømme.

Etter en tid vil slike vanvittige forbudsaspekter forsvinne igjen fordi tiden viser at det er et overgrep å forby handlinger som ikke isolert sett krenker. Det er et beklagelig tidssløseri at en må forby ting når det i framtiden før eller siden blir endret til det fornuftige.

Det kan hende en samfunnsvitenskapelig hovedårsak ligger i kristendommen og dens egosentriske vesen som forfølger det ukritiske mennesket i sin oppvekst i et massesamfunn. Jeg antar at mange av de som vedtar lover i Stortinget er de samme mennesker som i sitt privatliv gjerne begår overgrep mot barn ved å døpe dem inn i kristendommen uten å spørre dem først. Disse feige og tankeløse skylder på tradisjon; ikke et spørsmål om å være personlig kristen, død kontra liv og himmel kontra helvete med oppfølging, slik det står skrevet og slik det høytidelig loves. Mange av disse synger også salmer i begravelser, enda de kanskje ikke er personlig kristne. 

Og disse falske individene fra Norges bygder og grender utgjør staten og bestemmer faktisk over nasjonen, gjort mulig via demokratiet. 

Svindel og korrupsjon er å anerkjenne stemmer som en likevel vet kommer fra velgere som ikke har satt seg inn i sakene, men som stemmer av lojalitetshensyn. Hvis en var en renhårig leder, ville en ikke anerkjenne slike stemmer, da de må ses som «Judaspenger» – og som tas i mot bare for å få makt. 

Den sterkestes rett. Mennesker er dyr. Konklusjon: Sosialisme er dermed belyst å rett og slett måtte være unaturlig fordi den setter ingen sterkest.


Det er nok for smertefullt for mange å erkjenne at en selv tar feil, og dermed velger ofte de "rettroende" å flyte med tradisjoner og konvensjoner. Dette er ekstremt egoistisk, og vitner om en liten personlighet. 


Hvorfor ble det da flertall for å innføre Sexforbudsloven i Stortinget - på venstresiden og Kristelig Folkeparti - kan spørres. Svaret gir seg selv: Av samme grunn som at Stortinget etter veldig mange diskriminerende år ikke klarte å fjerne den kristne formålsparagrafen, samt at mange av de samme menneskene, gjerne ikke-personligkristne, med åpne øyne, uten ydmykhet for Bibelens budskap om himmel versus helvete, døper sine unger inn i den kristne forsakelse og tro. I mai 2012 ble endelig stat og kirke separert. Ganske utrolig at det tok så lang tid; men så er det kanskje håp for å fjerne andre diskriminerende og ulogiske bestemmelser også.

 

AQUALIA

Å sende sine barn til barnegospel eller annen kristelig aktivitet er minst like farlig som å gi narkotika til sine egne barn. Kom med en logisk motbevisning, hvis du kan.


SOLVITHENE

Dette virker logisk, da abstinenssymptomene og eksistensielle problemer oppstår både når en skal slutte med narkotika eller religion. En oppretter og ivaretar luftslott av dødsangst og oppkonstruert dårlig samvittighet i dypeste konsekvens. Psykiatrien har hendene fulle med slike pasienter med religiøse forstyrrelser. Angsten – det er ett av religionens mest effektive virkemidler.

Religion og moral hører ikke hjemme i politikk, da religion og moral skal være privat - og politikk det motsatte. Sexforbudsloven og religion generelt griper inn i folk sitt privatliv.(Det kommer løpende en gutt fra byen med to stentavler. Han leverer disse til AQUALIA.
På den ene er følgende innskripsjon: «Hvorfor leve før en dør?» Den andre har inskripsjonen «6,93».)

 

AQUALIA

6,93 milliarder er krenket eller myrdet av sosialismen.

De egentlige drapene og krenkelsene er i luften i rommet, fordi alle mennesker ser ut til å måtte dø før eller siden.

Se for deg, SOLVITHENE, en dag i livet til en sosialist-ungdom. Forkvakling hele tiden, fra ved frokostbordet i barndommen til de selv meldte deg inn i en politisk forening. Det var ofte foreldre eller venner som frelste dem og ansporet barnetroen. De egentlige skyldige for denne pushingen av narkotikaavahengigheten er foreldrene. Hva ellers, SOLVITHENE?

 

SOLVITHENE

Selvsagt stemmer dette. Igjen, det er når en autoritet styrer skuta at en må passe seg for fanatismens grep.

Dessuten, foreldre eller foresatte som sender sine barn på skoler med religiøs formålsparagraf sier rent logisk og underforstått følgende til sine barn ved frokostbordet en vanlig skoledag: «Sånn, da har jeg pakket ranselen din full av narkotika. Nå kan du ruse deg!» Det er bare det at religion ofte er mye farligere enn andre narkotiske stoffer. 

 

AQUALIA

En svært stor del av psykiatriske pasienter er blitt det på grunn av religion, enten direkte eller indirekte. 

Og når det skjer katastrofer av tabloid art, så er det plutselig minnegudstjenester, enda det må være Gud selv som står bak i og med at Gud er allmektig. Le eller gråte? Her, mest le.

Husk også, SOLVITHENE, at mange som har livsløgnen i behold ikler seg keiserens nye klær og lokker med seg nye ofre.

 


SOLVITHENE

§25 Spill på samvittighetens strenger

Hør på dette; det er helt utrolig: Den norske sosialismeinfiserte regjeringen foreslo i januar 2009 å begrense muligheten til å kritisere religiøse miljøer for å beskytte religionene mot fornærmelse.

Det er det samme som å beskytte bakterier mot antibiotika.

En kan lure på om dette er en spøk. Eller, men den nylig vedtatte Sexforbudsloven i mente noen uker tidligere kan en vel ikke bli overrasket over ondskapens florering. I det minste er det en hån mot de millioner av mennesker verden over som daglig blir utsatt for religiøs undertrykkelse. Å frede denne undertrykkelsen kvalifiserer til straff på linje med landsforræderi. Bare det at de kristne slipper til med radioandakt i statskanalen NRK, når ikke alle andre religioner, satanister inkludert, gjør det i nøyaktig like lang og gunstig sendetid er diskriminerende. 

Hvordan kan det være tillatt i 2009? Heldigvis snudde den sosialismeinfiserte regjeringen i februar 2009 etter massivt press fra intellektuelle miljøer og oppegående mennesker. 

SOLVITHENE er overbevist om at Sexforbudsloven, som noen uker tidligere i slutten av 2008 var det første virkelig oppsiktsvekkende, diskriminerende og kontroversielle lovforslag på lang tid, før ovennevnte saker, ble vedtatt fordi mange sov i timen eller følte det for ukomfortabelt å bekjempe dette i offentligheten.

For mange var det kan hende en for utrolig sak til å være sant. Minst farlig privat å la seg rive med av de venstre- og kristenradikale som sådde oppkonstruert dårlig samvittighet. Sove litt i timen. Hadde dette lovforslaget kommet etter forslaget om å endre blasfemiparagrafen, og blitt nærmere undersøkt med rene briller, ville den kanskje møtt mye større offentlig og gjennomtenkt motstand, og kunne vært avverget før tragedien og overgrepet var et faktum.

Det beklagelige er at Sexforbudsloven kanskje kommer til å stå noen få år, ja kanskje endog like lenge som den ufattelig diskriminerende loven om en kristen formålsparagraf ble stående.

Det er sikkert komfortabelt for de som ikke tilfører verden noe vesentlig å ha slike lover på CV-en når en majoritet av slike borgere selv, i mangel på større talent, har sitt på det tørre. Helt utrolig egoistisk å paradoksalt konsumere frihet via fjernsyn eller ta ferieturer til frie land som Tyskland, New Zealand eller Sveits på en slik måte, når maleriene i stuen til de samme politikerne med stor sannsynlighet er malt av både sexkjøpere og sosialarbeidere i utvidet begrepsforstand.

Moralisering er populært fordi ondskap er populært.

Jeg vil gjerne selge sex, men ikke hvis noen plutselig bryter inn døra og forstyrrer privatsfæren og businessen uten mitt ønske.

Husk også at bruk av ordet «offer» svært ofte er misvisende. «Utsatte» er mye mer dekkende, da offer er en følelse som er subjektiv. Man kan være utsatt for noe uten å oppleve seg selv som offer. For eksempel gjelds-utsatte.
 

 

§26 Helserasering

Ikke er sex påvist å beviselig være forurensende for luften vi puster eller maten vi spiser. Ikke er normal sex påvist å beviselig være kreftfremkallende eller på andre måter helseskadelig. Ikke er sex påvist beviselig å ikke være sosialt og avslappende.

Derimot er sex dokumentert å kunne være både psykisk og fysisk sunn aktivitet og gi velvære.

Dermed kan en ikke rent logisk bruke samme argumenter som ved tobakk og alkohol når en snakker om sex, da en ikke kan måle kreftfare og fysisk forgiftning i sex på samme måte.

Sex kan ikke forbys - fordi det ikke er giftig. Men likevel er det blitt forbudt i Norge.

Den kristelige massekonformiteten opparbeidet over flere generasjoner, samt feministisk forkvaklethet, kan dermed være noe av årsaken til at det fremdeles kan skapes diskriminerende, moraliserende lover i Norge.

 

 


 

FORTELLEREN

 

*** Innstilling til nye paragrafer i Egenverdsloven ***

Vurdering av SOLVITHENE

 


 

SOLVITHENE

 

Det legges ikke til rette for å leve ærlig i Norge. En dag kommer de immaterielle og materielle søksmålene mot Overgrepsstaten og overgrepene som er iscenesatt med for en stor del vikarierende argumentasjon og uten saklig forankring. Historien viser at slik går det alltid til slutt med et urimelig og diskriminerende styresett. En rekke kommunistiske land er gode eksempler. Det at de homofile ikke ble anerkjent av Overgrepsstaten før i nyere tid, på 1970-tallet viser at Norge er i stand til å begå overgrep også i nyere td.

Derfor vil seksuelt tjenestearbeid slik det er i flere sofistikerte land i dag en dag framtvinges som stuerent, beskyttet av Arbeidsmiljøloven, når fremmedfrykten og konvensjonene rundt dette yrket fortrekker. Dessverre må det sløses med dyrebar tid og mennesker vil fornedres unødvendig inntil respekten for menneskeverd igjen blir ivaretatt. 

 

Norge kunne vært et land å være stolt av i dag, men nasjonen har med den nye Sexforbudsloven tatt enorme steg tilbake til middelalderens vanvittige samfunnspraksis, og det begås nå diskriminerende lovbrudd og åpenlys, indirekte forfølgelse og mobbing mot de med andre meninger enn de få, imbesille som står bak den nye loven. 

Det vil også være bedre for de som blir utsatt for slaveri å vite at det finnes en frivillig variant som en kan tjene redelige penger på, likestilt med annet ordinært arbeid. Da vil det bli mye lettere å ta reelle kriminelle uten samtidig å krenke en enormt stor majoritet redelige mennesker.

Sexarbeiderne blir mobbet og føler seg verdiløse på grunn av Overgrepsstaten, men ikke nødvendigvis i samfunnet, og lever mye mer farlig, da kundene er stresset. Helt naturlig, vil jeg måtte si.

Disse lovbrudd utført av den norske stat blir ikke straffet. Ennå. Det skrives nå timelister i anledning størrelsen på erstatningskravet mot de som står bak slikt. 

Moralistene bør dermed nyte selvtilfredsheten mens de ennå kan. Dog, heldigvis kan en i det minste allerede nå le av dem med en galgenhumoristisk tåre i øyekroken.

En bør fra år 2009 skjemmes over å kalle seg norsk. Døden kommer snart for alle mennesker, men én part i saken om forbud av handel av seksuelle tjenester har argumentert med hvordan det har blitt i det som ofte framstår som tabloid-voldelige og selvgode Sverige, det nesten eneste land i verden som har innført et tilsvarende forbud mot handel av seksuelle tjenester. Ja, hvordan har det egentlig blitt? Uten å føle behov for å bruke plass til dybdebeskrivelser akkurat her, selv om SOLVITHENE med letthet kunne gjort det, tenker SOLVITHENE høyt at det neppe er tilfeldig at mange nordmenn får sitt første møte med svenskers ofte identitetsløse fremferd i svenske fjernsynsserier og filmer med ekstremt mye, oppkonstruert og tabloid vold.

Norge-Sverige er igjen blitt et tohodet monster med et nyrikt, usofistikert styresett, der vold på TV er mer stuerent enn frivillig sex, der mange av de som tror sosialismen er noe annet enn dyp nederdrektighet har dårlig samvittighet for å rettferdiggjøre sine egne overgrepshandlinger. Norge-Sverige har igjen oppstått. Hva med erfaringer fra 1905? 

Det er to enkle måter å få sexarbeiderne unna gatehjørnene eller andre uverdige områder. Det ene er å la dem jobbe under verdige forhold som alle andre yrkestakere har krav på jf. Arbeidsmiljøloven. Den andre måten er å fjerne kundegrunnlaget. Det siste er et like stort lovbrudd som om en skulle si at fra 01.01.2009 er det forbudt å ikke være kristen eller at det er forbudt å kjøpe melk av bønder. Hvilke hedninger eller bønder ville funnet seg i dette?

 
Ren logikk: Hvis samtykkende sex med en sexarbeider er voldtekt, så må ethvert samtykkende samleie med enhver person være voldtekt.

Med all retorikk og logisk sidestilling så må det være straffbart av Overgrepsstaten å fjerne inntektsgrunnlaget for én yrkesgruppe når argumentasjonen er usaklig og løgnaktig, i og med at mange ønsker eller velger yrket selv. Dermed inngår krenkelser av de rammedes egne meninger, egenverd og livssyn.

Overgrepsstaten sine overgrep mot mennesker som redelig ønsker å handle seksuelle tjenester fra de som frivillig ønsker å selge er, uvirkelig nok, blitt en nyhetssak i nyere norsk, moderne historie.

En kan spørre hvordan historien kunne gjenta seg så kort tid etter tilsvarende maktovergrep mot minoriteter i verdenskriger? Ser en ikke sammenhengen i hvordan opprør‚ uroligheter og kriger i bunn og grunn oppstår og spirer?

Svar: Ulogisk krenkelse mot privatlivets fred og mangel på respekt. 

Ville Norge fjerne seg fra demokratiet for å blomstre fram en ny politistat? Ble Norge så bortskjemt, selv med en alvorlig historie som puster landet i nakken? De venstreradikale har virkelig gjort en god jobb med sine skrekkeksempler for å hevde seg selv.

Sett utenfra har oljefunnet tidlig på 1970-tallet gjort dette landet mindre og mindre ydmykt og resultert i mer og mer dårlig samvittighet av samme grunn, der Overgrepsstaten må oppkonstruere kriminelle - selvsagt andre enn seg selv - for å hevde seg. En skulle tro at opplysningstiden med TV, radio og internett skulle ha gjort landet mer opplyst om religionens, fanatismens og sosialismens skadevirkninger, eksempelvis som i Kina på 60-tallet. Dessverre og utrolig. Nå er nymoralismen i ferd med å sende Norge rett inn i middelalderen igjen, mens saueflokken til sosialistregimet lukker øynene bevisst eller ubevisst. 

Mange er i tillegg rett og slett for lite intellektuelt opplyste eller for umodne til å forstå hvordan Norge nå faktisk ødelegges. Dette skjer ufattelig raskt og forurenser hjernene til barn og voksne.

At Norge er et av verdens beste land å bo i er en latterlig påstand. En kan sikkert påstå dette hvis parameterne for dette utelukkende er hvordan velferdssamfunnet ivaretar et menneske fra vugge til grav rent økonomisk. Brutto nasjonalprodukt. Igjen: Slike velferdsgrep er uproblematisk å gjennomføre for et styrtrikt land og er derfor ikke imponerende i det hele tatt. Oljen er som nevnt ikke norsk. Noen mennesker, i motsetning til sosialister, vil faktisk fortjene noe - ikke kreve, få eller stjele noe. Oljen stjeles fra kloden av Norge på grunn av nasjonal råderett. 

Hva om parameterne og kriteriene for verdens beste land å bo i ble målt ut fra personlig frihet, ikke-påvirkning av bestemte religioner fra Overgrepsstaten i utdanning og media, mennesker i fornedrelse på grunn av at de ikke er sauer i saueflokken til sosialistregimet? 

SOLVITHENE påstår at Norge akkurat nå er ett av verdens verste og farligste land å bo i.

SOLVITHENE må dessverre erkjenne at det ikke er til å komme forbi at Norge faller i samme kategori som visse andre regimer som også har innført unødvendige og krenkende lover for å regulere folk på soveromsnivå. Når blir utroskap straffbart i Norge? Sex er jo det. Det er jo en naturlig følge for ikke-tenkende i framtiden. At det ikke er krig i Norge er bare snakk om et tidsspørsmål. Eller, det glemte jeg: De sosialister som bor i Norge synes vel det er bedre å lukke øynene for dette enn å muligens miste sine statussymboler, og dermed blir det kanskje ikke krig, men kun fornedrelse og overgrep som humper og går fordi demokratiet har en tendens til å gi saueflokker flertall.

En nylig hendelse, som SOLVITHENE nesten tror sosialister eller kristne også må stå bak, er å skjule tobakk i butikker og utsalgssteder som selger tobakk. Likevel er det skap der det med store bokstaver står SNUS og TOBAKK. Hvorfor er ikke all alkohol låst inn i skap? Brus? Fet mat? Igjen: Ut av syne ut av sinn. Det er altså lov å ruse seg på religion, sosialisme og alkohol, gjerne til sin egen død. Men tobakk skal ut av syne og sexhandel ut også av sinn. Det er altså Overgrepsstaten som bestemmer hva du bør ruse deg på og hva som er rett og galt i samfunnet uten nødvendig logisk forankring. Dette tilsvarer moral. Og dette er altså i et tilsynelatende fritt land. Overgrepsstaten bestemmer at du gjerne kan ta din død av religion, sosialisme og alkohol, men å røyke og ha sex, det er en dårligere død. 

 

AQUALIA (taler med ett til SOLVITHENE)

Her tvinges mennesker med høy integritet til å le eller gråte. 

En stat bør holde seg langt unna religion og moral.

 

SOLVITHENE (ler lakonisk)

Akkurat nå ler SOLVITHENE, faktisk. Det er rett og slett ekte, sosialistisk hensynsløst. Det motsatte av det de selv liker å tro. Snart blir det vel forbudt å hilse på feil måte.

Om noen ønsker å røyke eller pule seg i hjel for å finne mening i tilværelsen, så vær så god. En må ikke tvinges til å leve A4 via det som i Norge kalles NAV; en form for organisert sosialisme. Dét er heller ikke frihet.

Alt for mange borgere har nå sovet i timen og latt de små og smålige, med sine selvtilfredse, liksom-intellektuelle miner igjen ta roret i sine liv. I min verden burde skammekroken for disse være straff nok når historien en dag skal skrives. Så grei er SOLVITHENE, enn så lenge.

Men det er ikke SOLVITHENE alene som utvikler lover og regler, så følgende nye paragrafer er rett og rimelig, skadeomfanget tatt i betraktning:

 

*** Til behandling i Edeltinget i 2012 ***

(Skrevet og opplest av SOLVITHENE)

 

SOLVITHENE
 

§27 Straff for mennesker som utarbeider krenkende lover

Den som utarbeider eller stemmer for en lov som krenker mennesker ved å blande seg inn i og skader menneskers privatliv ved eksempelvis å forby handel av frivillige seksuelle tjenester, ilegges en bot på 50.000 kroner eller fengsel i 16 mnd. I Oslo, smakløshetens kjerne i Norge, er boten 100.000 eller fengsel i 40 mnd. I særlige tilfeller der krenkende lover medfører selvmord, dømmes den som utarbeider slike lover til fengsel i enecelle på livstid for frihetsberøvelse med døden til følge. Dette for å hindre ytterligere skade i samfunnet og for å hindre påvirkning av med-fanger.

§28 Sexforbudslovens fall og advarsel mot å gjenta historien

Den såkalte Sexforbudsloven, også kalt Sexkjøpsloven av de få som laget den, erklæres Død, Krenkende og Maktesløs på grunn av det diskriminerende innholdet. Denne loven må, før den uansett historisk sett vil måtte avskaffes, ikke følges for å begrense skadeomfanget for uskyldige barn, kvinner og menn.

§29 Straff for mennesker som står bak Sexforbudsloven

Det er to typer straffeutmålinger for de ansvarlige for Sexforbudsloven, avgjort nasjonalt og internasjonalt via Menneskerettighetsdomstoler. 

Straffeutmåling for Menneskerettighetsdomstoler overlates til disse respektive myndigheter. 

Nasjonalt har de ansvarlige for Sexforbudsloven har én anledning til å gjøre opp for sin urett ved å bli gitt én mulighet til eventuelt å søke om nåde i saken etter eventuell ny refleksjon. Dette fordrer aktiv, utadrettet handling i det politiske liv inkludert en uforbeholden unnskyldning til hvert enkelt virkelige offer. Det er ingen skam å snu når en ser skadevirkningene og uretten. Det er realt, og gir noe strafferabatt. 

De som på landsmøter og på Stortinget stemte for en innføring av en livsfarlig, krenkende lov som Sexforbudsloven, må uansett stå fram med navn og passbilde i media for at folk kan få vite hvem de ikke kan stole på i andre tilsvarende beslutningssaker med mellommenneskelig innhold. 

Disse overgriperne må hver betale 50.000 norske kroner til hver norske borger som loven angår, det vil si mer enn 5 millioner á 50.000 norske kroner pr. overgriper. Dessuten må de betale sexarbeiderne tapt arbeidsfortjeneste fra 01.01.2009 til dags dato.

I saksbehandling som i slike lovforslag som Sexforbudsloven bør det erfaringsmessig for framtiden pålegges alle som skal stemme å selv kjøpe eller gjennomføre sex i et frivilling sexsalg innendørs, i et normalt rom, slik at en vet nyansene i hva det dreier seg om. Mye tyder på at dette dessverre er nødvendig og den mest nyanserte måten å klargjøre en viktig stemme på.

For KFS - vel og merke.1

Sosialister kan heller ikke på en troverdig måte avlegge det såkalte Mobbeløftet eller andre populære kampanjer, da sosialismen i kraft av sin natur er mobbende og krenkende og fører til en uendelig arrogant og selvgod oppførsel.


1Se §17 Moralismens grep

 

§30 Straff for diskriminering og krenkelser av ytringsfriheten i Norge.

Den som medvirker til å innføre lover som innskrenker ytringsfriheten og diskriminerer mennesker som ikke bekjenner seg til eventyr, overtro, religion eller selvforherligende fanatiske feministiske miljøer straffes med bøter eller fengsel lik den som begår landsforræderi på grunn av likheten i type skadeomfang.


***
Epilog ***

FORTELLEREN
 

 

Fem fakta du må være klar over før du reiser eller flytter til Norge:


1. Religion og sosialisme i bygder og byer gjør Norge til et fanatisk og ondsinnet sted å oppholde seg hvis du er av en type person som naturlig tenker selv og ukonvensjonelt, og ikke er medlem av noen saueflokk. 

2. All sex, inkludert den redeligste, altså den en gjør opp for, er forbudt i Norge. Du kan dermed bli arrestert ved å forsøke å ha frivillig sex voksne i mellom. Sexforbudsloven (kjent som Sexkjøpsloven) i Norge er et brudd på 12 menneskerettigheter.

3. En rekke uskrevne, nymoralistiske og krenkende regler eksisterer i Norge. Dermed blir det mye aggresjon og kriminalitet i dette landet, kun dempet av at nasjonen er så rik og kan feie problemet litt under teppet med penger og velstand slik at borgerne ikke reflekterer så mye over dette fordi de har andre ting å tenke på.

4. Norge benytter fremdeles lover og regler som kunne vært i bruk i middelalderen etter kristningen av Norge. En årsak kan være at borgerne enten er for stupide eller onde til å ta affære samt nostalgi og tradisjoner som overstyrer logikk.

5. Den norske stat er, i likhet med tidligere sovjetstater, kjent for å spre misvisende propaganda om visse emner, kun fordi regjeringen ikke liker det.

Mange hoppet av fra Sovjetunionen. Det samme kan en gjøre i Norge hvis en bor der eller er norsk statsborger. Det er svært få vestlige land i verden hvor sex er forbudt. Flytt og søk om statsborgerskap i et land hvor det ikke begås åpenbare overgrep mot privatlivets fred. 

Alternativt må en leve et dobbeltliv. Husk at det nå er belyst at hvis du er norsk statsborger og ligger med din venn, kone, partner eller en profesjonell, bryter du faktisk loven. 

Dette er belyst i Sexforbuds-ligningen.

AQUALIA

En del mennesker i Norge har tross alt gjennomskuet galskapen, men trekker kun på skuldrene og velger å leve sitt sexliv i skjul. Dette kan sies å være bedre enn å dø, men skulle ikke vært nødvendig. Kanskje er det en smule feigt. 

Hvis du flytter fra Norge til et fritt land, går du fra å være borger i Overgrepsstaten til å bli statsborger i et fritt land.

Et spørsmål til vinden: Har du lurt på hvorfor du får puste fascinerende fritt i enkelte land ved å sitte på en café og se ut vinduet, mens i andre land som Norge føler du deg krenket, usofistikert og frihetsberøvet? Med unntak for de tankenarkomane som er fanget i sosialismens og religionens rus, er det i land som Norge at overgrepene virkelig merkes. 

Det er enkelte ting her i verden som ikke har med penger å gjøre. Husk, et rikt land er ikke nødvendigvis et fritt land. De farligste i offentligheten er ofte de mennesker som både er intellektuelle og religiøse.

Husk også at høy integritet slett ikke er det samme som stort intellekt. Integriteten merkes når man sitter igjen med en følelse av å ha pratet med deg eller ham eller henne – og ikke resitering av adopterte meninger og kvakksalveri med egentlig utspring i moral og religion. Tvangskristning var populært i middelalderen, og utrolig nok opplever vi det samme i dag med tvangsnekt av frivillig sex.

I dag er tvangsmoralisme gjennomført til tross for informasjon og utallige eksempler på at logikk, frihet og vitenskap er den eneste vei mennesket med sin begrensede hjernekapasitet på sikt kan følge til saklighet, forståelse og respekt - også for det mennesket selv ikke vet eller har oppdaget ennå. 

Alternativet er nødvendigvis moral, synsing eller religion. Dette virker logisk. Motbevis dette, den som kan. Husk, du vil hele tiden måtte stå til rette for utsagnet: Rekk opp hånden, den som er Gud!

I Egenverdsloven er det altså både logisk, filosofisk og historisk belyst at sosialisme og annen religion – direkte eller indirekte – er roten til en stor majoritet av krenkelser, nød, død, ondskap og fordervelse i verden. 

Mangel på kvalitet som gode ledere, stor kunst og ikke minst toleranse samt mangel på framelsking av enkeltmenneskets unike kvaliteter gjør verden livsfarlig, ensidig og falleferdig på sikt.

Derfor er demokratiet et livsfarlig og destruktivt system, da talentløse og kunnskapsløse mennesker har like stor stemmerett som de med talent og kunnskap.

Dette må nødvendigvis før eller siden gå galt og fører svært ofte til idioti i form av konvensjoner, lover og regler som også de talentfulle, kunnskapsfulle og omsorgsfulle må forholde seg til.

Det er i Egenverdsloven belyst at kun de som har inngående kjennskap til alle saker som behandles politisk, samt kan bevise at det ikke foreligger nostalgiske eller moralistiske føringer, kan stemme i et demokrati for at hele folket kan få et så rettferdig utfall som en kan forvente av en menneskehjerne.

Hvis du synes det er frekt å påstå det ovennevnte, kan du jo vurdere om det er mindre frekt å presse et folk inn i et bestemt moralsk mønster mot svært mange sin vilje med de livsfarlige følger det har umiddelbart og på sikt. 

Når moral overstyrer enkeltindividets verd og frihet uten egentlig felles totalutbytte, vitner det om utspring i lav integritet og egoisme. 

FORTELLEREN

Hvis noen lurer på om SOLVITHENE er eller har vært sexselger, sexkunde eller tilhører et bestemt politisk parti - så har denne noen automatisk blitt usaklig. En trenger ikke kunne spille gitar for å uttale seg om eller ta stilling til en bestemt gitarist. En må ikke spille i The Rolling Stones for å like eller mislike The Rolling Stones. 

Uansett om svaret er nei eller ja, vil dette ganske sikkert påvirke mottakerens oppfattelse av Egenverdsloven i en eller annen retning. Dette fordi den usofistikerte ved å lure på dette i utgangspunktet har gått i fellen og bevist at han eller hun er usaklig, og henger seg opp i noe annet enn selve teksten; en forsvarsposisjon som er typisk når en føler seg truet. 

Derfor vil SOLVITHENE av respekt for Egenverdsloven og dens mottakere være saklig, og aldri kommentere dette for å ikke påvirke noen usaklig. 

Respekten for egenverd og frykten for fornedrelse og overgrep for uskyldige har dog vært uforandret siden SOLVITHENE lærte å snakke. Den ypperste respekt å vise sitt medmenneske er å ikke å spre propaganda om hvordan han eller hun undergraver seg selv uten at det kan sies å være et faktum.


SOLVITHENE (ser ettertenksomt opp mot fjellene)

Den eneste fornuftige og logiske måten for at alle menneskers sexliv skal kunne være fritt, vil da på uendelig lang sikt være følgende:

a) Den som ønsker eller velger å kjøpe eller selge frivillig sex skal naturligvis få gjøre det. Det er kriminelt å hindre frivillig kjøp eller salg.

b) Den som ikke ønsker å kjøpe eller selge sex skal naturligvis få slippe det. Det er kriminelt med slaveri og skal etterforskes på vanlig måte når det foreligger konkret grunn til mistanke i spesifikke tilfeller. 

Så får en finne en mer nyansert måte å skille mellom a) og b) på i stedet for å gjøre totalt uskyldige til kriminelle.

Det vil være total frihet. Alt annet er ikke-logisk.

I denne filosofiske tankerekken er det belyst at å blande sammen disse to alternativene vitner om overgrep, lav integritet og ondskap. Så blir det opp til politiet å håndheve dette hvis de er smarte nok, samt får nok ressurser til å ta slaveritilfellene. Som sagt, med mindre stigmatisering blekner kriminaliteten. 


AQUALIA

La meg komme med et siste råd, SOLVITHENE. En må ikke la Overgrepsstaten vinne over seg selv. Det er to mulige veier å gå for å leve med Overgrepsstaten:

1. En kan skifte statsborgerskap og flytte til et virkelig fritt land.

2. En kan leve et dobbeltliv i Overgrepsstaten. 

SOLVITHENE

Jeg har i tiden i Norge lært at sosialismen gir mennesker et valg mellom å være enten stupide eller onde. Sosialismen er et livsfarlig og stort hinder for frihet, kvalitet og fremelsking av enere, noe som igjen fører til mangel på kunnskap, samt til opprør og urettferdighet. 

(vender seg mot AQUALIA)

Dette er hva jeg har lært om denne stakkarslige nasjonen. Jeg er sjokkert og utmattet. Jeg har ikke mer krefter igjen.

Måtte Norge en dag bli et fritt land igjen.

SCENE: 

(Lyset slukkes på scenen og i salen i 20 sekunder, og skuespillet er avsluttet.)