Hovedside English version English Main Page | Om Penny Gelder | Skriv ut

 

Norge og Menneskerettighetene 

 
Da jeg oppdaget at det norske sexforbudet1 medfører brudd på Menneskerettighetene, Artikkel 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 ,13, 19, 25, 27 og 29, måtte jeg umiddelbart starte de omfattende undersøkelsene som resulterte i skuespillet Moderne Tids Kastrering. Les detaljert argumentasjon for hver enkelt artikkel her.
 
Mitt håp er at den kunstfilosofiske analysen i skuespillet kan opplyse FN og verden for øvrig om hvilke lovbrudd som åpenlyst begås i Norge i dag. 
 
FNs klare og entydige rapport om avkriminalisering av sexarbeid3 oppfordrer alle land til å avkriminalisere frivillig sex-handel (kjøp og salg) for å hindre spredning av HIV, og for å lette de vanskelige og farlige forholdene mange av arbeiderne lever under i land der sexhandel er forbudt. New Zealand er et foregangsland i denne sammenheng, da landet behandler sexarbeidere med anstendighet og legger til rette for relevante arbeidsforhold.

Jeg sliter fremdeles med å begripe at dette faktisk skjer; at lover som forbyr sex, basert på religion og moral, fremdeles kan oppstå i vestilge land i nyere tid. 

Hvert sekund med en slik type lov er en historisk stor katastrofe for frihet og menneskeverd, og fører til stor elendighet på kort og lang sikt. 

Det er en ultimat forskjell på det å ha religionsfrihet i en stat der en borger faktisk har frihet til å velge eller ikke velge en religion - og det at staten prakker religiøse morallover over hodene på folk der en faktisk ikke har frihet til å velge, fordi det er i lovs form. 

Hvis det ikke fantes religionsfrihet i en stat, ville en eksempelvis kunne fått en lov som sier at det ikke er lov å ikke være muslim. Det blir nøyaktig samme type krenkelser en opplever med Sexforbudsloven i Norge (den såkalte Sexkjøpsloven), der det ikke er lov å ikke stjele sex.

Hvert sekund med en slik lovs eksistens er en katastrofe. Den som velger å ha skylapper på er medvirkende til at dette kan skje. 

Det er deg det gjelder enten du ser det, liker det, eller ikke. 
 

- Penny Gelder

 1 Se Sexforbuds-ligningen
 2 Se Egenverdsloven, §10 Menneskerettighetene
 3 Se FNs klare og entydige rapport om avkriminalisering av sexarbeid (engelsk tekst)