Hovedside English version English Main Page Om Penny Gelder | Skriv ut


Sexforbudsligningen™

Å oppnå sex = å stjele eller å kjøpe.


Det eksisterer kun to alternative måter å ha sex på.
Enhver form for frivillig sex er en transaksjon eller handel hvis du ser nærmere etter. 
Sexforbudsligningen™ beviser hvordan det eneste reelle alternativet til å stjele sex faktisk er å kjøpe sex, at det kun finnes to måter å ha sex på: Å stjele eller å kjøpe.
Begge deler er forbudt i land som følger «The Swedish Model».

 


Logikken er som følger:

 
1. Stjeling - penger som oppgjør er ikke involvert mellom partene.

Stjeling av sex kan defineres slik: Noen tilrøver seg sex med makt, uten samtykke. 
 

2. Kjøp 
penger som oppgjør er involvert mellom partene. 

Foranledningen som leder til sex er ofte psykologisk; en stemning som kanskje er igangsatt av smiger, en presang, noen drinker, sex for å rette opp en ubalanse i et forhold, eller en innbilt likestilling som danner en fiksjon om at begge parter tror de ønsker sex 100 % like mye. Alt dette er betalt med penger / kontanter i bunnen.

Hvis en ser nærmere etter, må derfor all annen sex enn den som stjeles defineres som en samtykkende transaksjon eller et kjøp med penger som oppgjør. 

Uansett hvordan en vrir og vender på det er penger i en eller annen form direkte eller indirekte involvert i det som mange tror er gratis. En investerer og forventer respons. Penger ligger alltid direkte eller indirekte i bunnen i form av investeringer i denne sammenhengen. Det kan være kjøp av presanger, blomster, vin eller hotellopphold. Antall eksempler på investeringer for å oppnå sex er utallige. Å kjøpe en presang eller å betale tilsvarende beløp kontant; det er ingen reell forskjell. Det samme gjelder om en investerer i egenpleie eller kosmetikk med samme mål for øyet: Til syvende og sist å oppnå sex.
 
Et kjøp av sex med ovennevnte kamuflerte valuta gjennomføres når mottakeren ubevisst (på grunn av manglende kunnskap) eller bevisst (på grunn av bifall av konvensjoner) aksepterer denne pengebekostede betalingen.
 
En annen form for kjøp av sex er der en betaler en profesjonell sexarbeider for helsetjenester, noe som verken har utspring i ovennevnte manglende kunnskap eller bifall av konvensjoner, men som rett og slett er en planlagt handel uten kamuflering av valutaen. 


Konklusjon:
 

Det eneste alternativet til stjeling er dermed å kjøpe. Å «få» sex er bare en konvensjonelt akseptert måte å enten stjele eller å kjøpe. Rent logisk, så «gir» ingen egentlig sex ; derfor kan heller ingen «få» sex.


Logikken til Sexforbudsligningen er dermed bevist: 


Å oppnå sex = å stjele eller å kjøpe. 


Dette medfører at i land som følger «The Swedish Model»
er enhver form for sex forbudt for alle statsborgere.
 
 
 
20©12 Penny Gelder